6242 Dommerutdanning - jaktprøver for harehunder

Mål:

Kurset har som formål at deltagerne er klare for aspirantarbeide i den hensikt å bli autorisert harehundprøvedommer, for beagle, drever og støvere

Målgruppe:

Egnede kandidater med god erfaring på jakt med drivende hunder (beagle, drever eller støvere), som ønsker å utdanne seg som jaktprøvedommer for harehunder

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

I kurset inngår både teori og teoretisk eksamen, samt praksis med hund i skogen som utgjør elevarbeid.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Historikk, terminologi og definisjoner

Stikkord:

Historikk, hvorfor jaktprøver, terminologi, definisjoner, prøvetyper, søknadsfrister til NKK

Arbeidsform:

Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Om NKKs regelverk

Stikkord:

Nkks fellesbestemmelse, kommentarer til fellesbestemmelsene, NKKs fagkomite, Nkks Championatregler, NHKFs regler for DM og NM

Arbeidsform:

Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utdanningsregler, Instrukser, prøvegjennomføring, bedømming og råd til dommer.

Stikkord:

Utdanningsregler, Instruks NKKs representant, instruks prøveleder, gjennomføring av prøven, gjennomføring av prøven - Håndboka, bedømmelse og premiering, om ensartet bedømmelse- Håndboka, råd til dommeren - Håndboka.

Arbeidsform:

Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

RR- prøve -regler, GPS, los- LP, EP, Egenskaps og tilleggspoeng/tilleggsregistrering, skogs og jaktprotokoll

Stikkord:

PP- prøve- regler, regler for bruk av peil og GPS, konstatere losdyr- Håndboka, lostider og lospoeng- Håndboka, egenskapspoeng- EP- Håndboka, tilleggspoeng- Håndboka, utfylling av skogsprotokoll, utfylling av jaktprøveprotokoll

Arbeidsform:

Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner og praktisk arbeid.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Øvelser, jakt og skogsprotokoll

Stikkord:

Øvelser utfylling av skogsprotokoll og jaktprøveprotokoll

Arbeidsform:

Praktis øvelse og teori

6. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praktisk elevarbeid

Stikkord:

Praktiserer de vi har lært

Arbeidsform:

Praktisk arbeid

7. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praktisk elevarbeid

Stikkord:

Praktiserer det vi har lært

Arbeidsform:

Praktisk arbeid

Litteratur/materiell for deltakerne:

Jaktprøvereglene for NHKF, godkjent av NKK

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert jaktprøvedommer med lang erfaring, som har praktisert som NKK-representant og prøveleder på jaktprøver for harehunder, herunder også beagle og drever

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Jaktprøvereglene

Opplegg for evaluering: