6242 Dommerutdanning - jaktprøver for harehunder

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål at deltagerne er klare for aspirantarbeide i den hensikt å bli autorisert harehundprøvedommer, for beagle, drever og støvere

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater med god erfaring på jakt med drivende hunder (beagle, drever eller støvere), som ønsker å utdanne seg som jaktprøvedommer for harehunder

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Historikk, terminologi og definisjoner

Stikkord:
Historikk, hvorfor jaktprøver, terminologi, definisjoner, prøvetyper, søknadsfrister til NKK

Arbeidsform:
Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Om NKKs regelverk

Stikkord:
Nkks fellesbestemmelse, kommentarer til fellesbestemmelsene, NKKs fagkomite, Nkks Championatregler, NHKFs regler for DM og NM

Arbeidsform:
Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Utdanningsregler, Instrukser, prøvegjennomføring, bedømming og råd til dommer.

Stikkord:
Utdanningsregler, Instruks NKKs representant, instruks prøveleder, gjennomføring av prøven, gjennomføring av prøven - Håndboka, bedømmelse og premiering, om ensartet bedømmelse- Håndboka, råd til dommeren - Håndboka.

Arbeidsform:
Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner.

4. samling
TmL: 4
Tema:
RR- prøve -regler, GPS, los- LP, EP, Egenskaps og tilleggspoeng/tilleggsregistrering, skogs og jaktprotokoll

Stikkord:
PP- prøve- regler, regler for bruk av peil og GPS, konstatere losdyr- Håndboka, lostider og lospoeng- Håndboka, egenskapspoeng- EP- Håndboka, tilleggspoeng- Håndboka, utfylling av skogsprotokoll, utfylling av jaktprøveprotokoll

Arbeidsform:
Forelesning, besvare oppgaver innenfor jaktprøvereglene, diskusjoner og praktisk arbeid.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Øvelser, jakt og skogsprotokoll

Stikkord:
Øvelser utfylling av skogsprotokoll og jaktprøveprotokoll

Arbeidsform:
Praktis øvelse og teori

6. samling
TmL: 5
Tema:
Praktisk elevarbeid

Stikkord:
Praktiserer de vi har lært

Arbeidsform:
Praktisk arbeid

7. samling
TmL: 5
Tema:
Praktisk elevarbeid

Stikkord:
Praktiserer det vi har lært

Arbeidsform:
Praktisk arbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Jaktprøvereglene for NHKF, godkjent av NKK

For lærer/instruktør:

  • Jaktprøvereglene

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Autorisert jaktprøvedommer med lang erfaring, som har praktisert som NKK-representant og prøveleder på jaktprøver for harehunder, herunder også beagle og drever

Utfyllende opplysninger

I kurset inngår både teori og teoretisk eksamen, samt praksis med hund i skogen som utgjør elevarbeid.