6237 Trening og motivasjon i NRH

Mål

Gi deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap og videre utdanning om trening av redningshund, samt å motivere deltakerne til å fortsette innen Norske Redningshunder (NRH).

Målgruppe

Alle som har lyst til å trene og utdanne hund innen NRH.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, foregår i dialogs form og er tilpasset den enkelte ekvipasjes nivå. Samlingen omfatter 30 deltakere fordelt på 5 godkjente instruktører, og er organsert i 5 paralelle workshops.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori redningshund og samarbeid i laget.

Stikkord

Ulike søksøvelser; spor, rundring og felt. Motivasjon: figurant, belønning og ros. Apporteringsøvelser. Planlegging av ulike øvelser tilpasset den enkeltes nivå.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, diskusjon og lagsmøter

Problemstillinger

Hvordan tilrettelegge øvelser og samarbeid slik at den enkelte ekvipasje skal få best mulig læringsutbytte?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Spor, rundering og felt. Teori og praksis.

Stikkord

Legging av ulike spor, sporoppsøk, gjennomføring - apportering av gjennstander i sporet, avslutning. Rundering: terreng, vind og vær, motivasjon. Felt: Legging av felt med gjennstander.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan trene hunden til å følge primærsporet i et rolig tempo? Hvordan få opp figurantinteressen hos hunden? Hvordan motivere for tomslag? Hvordan trene inn overganger? Hvordan trene hunden til å jobbe systematisk gjennom et felt?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktiske søksøvelser - teigsøk

Stikkord

Praktisk trening med instruksjon og veiledning. Miljøtrening; ukjent underlag, materiale, formasjoner. Utfordringer ift fert, motivasjon og hundens mot i nytt miljø. Samspill mellom hund og hundefører.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan lese hundens signaler i ulike terreng og omgivelser? Hvordan kunne styre hunden for å effektivt gjennomsøke et avgrenset område?

Litteratur/materiell for deltakerne

"Din hund - som valp og unghund" av Sven Jarverud "Din hund fortsetter" av Sven Jarverud "Redningshunden" Medlemsblad for NRH

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i NRH.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Din hund - som valp og unghund" av Sven Jarverud "Din hund fortsetter" av Sven Jarverud

Opplegg for evaluering

Eget evalueringsskjema.