6237 Trening og motivasjon i NRH

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne praktisk og teoretisk kunnskap og videre utdanning om trening av redningshund, samt å motivere deltakerne til å fortsette innen Norske Redningshunder (NRH).

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å trene og utdanne hund innen NRH.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Teori redningshund og samarbeid i laget.
Stikkord: Ulike søksøvelser; spor, rundring og felt. Motivasjon: figurant, belønning og ros. Apporteringsøvelser. Planlegging av ulike øvelser tilpasset den enkeltes nivå.
Problemstillinger: Hvordan tilrettelegge øvelser og samarbeid slik at den enkelte ekvipasje skal få best mulig læringsutbytte?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema: Spor, rundering og felt. Teori og praksis.
Stikkord: Legging av ulike spor, sporoppsøk, gjennomføring - apportering av gjennstander i sporet, avslutning. Rundering: terreng, vind og vær, motivasjon. Felt: Legging av felt med gjennstander.
Problemstillinger: Hvordan trene hunden til å følge primærsporet i et rolig tempo? Hvordan få opp figurantinteressen hos hunden? Hvordan motivere for tomslag? Hvordan trene inn overganger? Hvordan trene hunden til å jobbe systematisk gjennom et felt?

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema: Praktiske søksøvelser - teigsøk
Stikkord: Praktisk trening med instruksjon og veiledning. Miljøtrening; ukjent underlag, materiale, formasjoner. Utfordringer ift fert, motivasjon og hundens mot i nytt miljø. Samspill mellom hund og hundefører.
Problemstillinger: Hvordan lese hundens signaler i ulike terreng og omgivelser? Hvordan kunne styre hunden for å effektivt gjennomsøke et avgrenset område?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Din hund - som valp og unghund" av Sven Jarverud
"Din hund fortsetter" av Sven Jarverud
"Redningshunden" Medlemsblad for NRH

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i NRH.

Avsluttende prøve/eksamen

Eget evalueringsskjema.

Utfyllende opplysninger

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, foregår i dialogs form og er tilpasset den enkelte ekvipasjes nivå. Samlingen omfatter 30 deltakere fordelt på 5 godkjente instruktører, og er organsert i 5 paralelle workshops.