6236 Aktiv med hund

Godkjent for 15–45 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund. Hundeeierne skal få innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser. Vi ønsker med dette kurstilbudet å gi hundeeiere en smakebit på hvor mange aktiviteter det er mulig å gjøre sammen med hunden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er lagt opp som et lang-helg kurs for medlemmer av Norsk Boxerklubb, men egner seg utmerket også for andre hundeeiere.

Innhold

Teori-del (obligatorisk)
Vi ser på hvordan hunden lærer, hundens utvikling og hundeeiers betydning for hundens utvikling. I løpet av teoridelen ser vi på hundens historie og hvordan den reagerer på ulik oppførsel hos hundeeieren. Presentasjon av kursdeltakere og deres hunder. Gjennomgang av læringsmetoder og planlegging av læringsmål for den enkelte hundeeier/hund.

Tema 1 - Agility
Gjennomgang av de ulike hindrene i en agilitybane. Instruktør introduserer hunden for de ulike hindrene tilpasset den enkelte hunds alder og forkunnskaper. Hindre som introduseres er bom, hinder (høyde og lengde), møte, hjul, slalåm, tunnel og pølse.

Tema 2 – Spor
Det tas utgangspunkt i den enkelte hund og fører. Med utgangspunkt i NKKs program for bruksprøver går instruktøren inn og lager et opplegg for den enkelte hund og fører. I tillegg til spor kan det introduseres feltsøk.

Tema 3 - Hverdagslydighet
Kursdeltakerne får hjelp til innlæring av øvelser som enhver hund bør kunne for å fungere i hverdagen. Pent i bånd, sitt, ligg, ro, innkalling, inn/ut av bil m.m.

Tema 4 - Aktivisering
Hunder trenger å bruke hode i tillegg til fysisk aktivitet. Her skal instruktøren gi tips om aktiviteter som bamse, rulle, søksøvelser, oppå, under, gjennom osv.

Tema 5 - Freestyle
Lydighet til musikk eller kreativ lydighet. Instruktøren gir deltakerne innføring i hvordan man kan lære inn ulike triks som åttetall, snurre, rulle, danse m.m. Alle øvelser trenes inn med lek og settes sammen til et kort program som kan brukes i en oppvisning. Instruktøren bistår deltakerne i valg av musikk.

Tema 6 - Utstillingstrening
Instruktøren lære deltakerne å handle (vise) hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling. Instruktøren har fokus på tannvising, løping, oppstilling av hund samt kontakt mellom hund og eier.

Tema 7 - Rallylydighet
Deltakerne introduseres til rallylydighet. Deltakerne får hjelp til å lære inn de ulike øvelsene som sitt, dekk bli osv. Instruktøren setter sammen baner som tilpasses nivå til den enkelte ekvipasje.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NKKs program for bruksprøver

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Alle deltakerne skal ha en teoridel på tre timer. Etter teoridelen er det 12 timer der det kan velges ett tema a 12 timer, eller to tema av 6 timer. Kursene legges opp individuelt etter hver hund/hundeeieres nivå og kan ikke ha mer enn 5-6 hunder med eier(e) per instruktør. Det skal være fokus på motivasjon, belønning, når og hvordan, og oppbygging av en øvelse steg for steg. Kurset er totalt på 15 timer med ett eller to tema. Arrangøren har mulighet til å legge til flere tema og gjøre kurset lengre, opptil 45 timer.

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene bør ha insturktørutdannelse, men lang erfaring innen et spesialfelt kan kompensere for dette.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.