6236 Aktiv med hund

Mål:

Målet med kurset er å gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund. Hundeeierne skal få innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser. Vi ønsker med dette kurstilbudet å gi hundeeiere en smakebit på hvor mange aktiviteter det er mulig å gjøre sammen med hunden.

Målgruppe:

Kurset er lagt opp som et lang-helg kurs for medlemmer av Norsk Boxerklubb, men egner seg utmerket også for andre hunder.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Alle deltakerne skal ha en teoridel på tre timer. Etter teoridelen er det 12 timers kurs der hundeeier kan velge ett tema for hele helgen (12 timer) eller sette sammen to kurs, hver på 6 timer. Ettersom instruktørene legger opp kurset individuelt etter hver hund/hundeeieres nivå, skal det ikke være mer enn 5-6 hunder med eier(e) per instruktør. Fem-seks hunder med eiere kan velge samme kombinasjon og danner da et kurs. Dersom mange velger et kurs vil deltakerne deles oss i ulike kurs etter ferdigheter. Alle kursene har har fokus på motivasjon, belønning når og hvordan og oppbygging av en øvelse steg for steg. Totalt er kurset på 15 timer. Nedenfor er de ulike kursene hundeeierene kan velge mellom.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Felles teoridel: Vi ser på hvordan hunden lærer, hundens utvikling og hundeeiers betydning for hundens utvikling. I løpet av teoridelen ser vi på hundens historie og hvordan den reagerer på ulik oppførsel hos hundeeieren.

Stikkord:

Presentasjon av kursdeltakere og deres hunder. Gjennomgang av læringsmetoder og planlegging av læringsmål for den enkelte hundeeier/hund.

Arbeidsform:

Teori

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Agility

Stikkord:

Gjennomgang av de ulike hindrene i en agilitybane. Instruktør introduserer hunden for de ulike hindrene tilpasset den enkelte hunds alder og forkunnskaper. Hindre som introduseres er bom, hinder (høyde og lengde), møte, hjul, slalom, tunnell og pølse.

Arbeidsform:

Praksis

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Spor

Stikkord:

Kurset tar utgangspunkt i den enkelte hund og fører. Med utgangspunkt i NKKs program for bruksprøver går instruktøren inn å lager et kursopplegg for den enkelte hund og fører. I tillegg til spor kan det vurderes å introdusere feltsøk.

Arbeidsform:

Praksis

4. samling

Tema:

Hverdagslydighet

Stikkord:

Kursdeltakerne får hjelp til innlæring av øvelser som enhver hund bør kunne for å fungere i hverdagen. Pent i bånd, sitt, ligg, ro, innkalling, inn/ut av bil m.m.

Arbeidsform:

Praksis

5. samling

Tema:

Aktivisering

Stikkord:

Hunder trenger å bruke hode i tillegg til fysisk aktivitet. På dette kurset vil instruktøren gi tips om aktiviteter som bamse, rulle, søksøvelser, oppå, under, gjennom osv.

Arbeidsform:

Praksis

6. samling

Tema:

Freestyle

Stikkord:

Lydighet til musikk eller kreativ lydighet. Instruktøren gir deltakerne på dette kurset en innføring i hvordan man kan lære inn ulike "triks" som åttetall, snurre, rulle, danse m.m. Alle øvelser trenes inn med lek og settes sammen til et kort program som kan brukes i en oppvisning. Instrtuktøren bistår deltakerne i valg av musikk.

Arbeidsform:

Praksis

7. samling

Tema:

Utstillingstrening

Stikkord:

Dette kurset bistår hundeeiere med handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling. Instruktøren har fokus på tannvising, løping, oppstilling av hund samt kontakt mellom hund og eier.

Arbeidsform:

Praksis

8. samling

Tema:

Rallylydighet

Stikkord:

Deltakerne på dette kurset introduseres til denne formen for lydighet. Deltakerne får hjelp til å lære inn de ulike øvelsene som sitt, dekk bli osv. Instruktøren setter sammen baner som tilpasses nivå til den enkelte ekvipasje.

Arbeidsform:

Praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Så langt som mulig bør instruktørene ha insturktørutdannelse, men lang erfaring innen et spesialfelt kan kompensere for dette.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: