6235 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 4, Praksis

Mål:

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktører og dommere i organisasjonen. Forkus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge.

Målgruppe:

Hundeførere og tidligere hundeførere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Instruktører må etter endt teoretisk utdanning gjennomføre instruktør / dommeroppgaver i en eller flere av følgende disipliner. Studieforbundets kurs nr 6169 og kurs nr 6198.

1. samling

Timer med lærer: 48

Tema:

Praksis, instruktør og dommer .

Stikkord:

Dette skal skje på ett av Norske Redningshunders hovedkurs, jmf studieforbundets kurs nr 6169 eller 6198.

Arbeidsform:

Pra og teoretisk

Problemstillinger:

Forberede instruksjoner og gjennomføre disse. Dømme prøver ihht NRHs godkjenningsprogram.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Godkjente instruktører vil veilede instruktørelevene under kurset. En representant fra Fag teknisk utvalg i NRH vil observere og eventuelt rettlede.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NRHs eget godkjenningspromgram.

Opplegg for evaluering:

Instruktøreleven evalueres fortløpende og vil ved endt kurs få melding om instruktørutdanning er bestått elle ikke.