6235 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 4, Praksis

Godkjent for 8–48 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktører og dommere i organisasjonen. Forkus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere og tidligere hundeførere.

Innhold

TmL: 48
Tema:
Praksis, instruktør og dommer .

Stikkord:
Dette skal skje på ett av Norske Redningshunders hovedkurs, jmf studieforbundets kurs nr 6169 eller 6198.

Arbeidsform:
Pra og teoretisk

Problemstillinger:
Forberede instruksjoner og gjennomføre disse. Dømme prøver ihht NRHs godkjenningsprogram.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
- NRHs eget godkjenningspromgram.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente instruktører vil veilede instruktørelevene under kurset. En representant fra Fag teknisk utvalg i NRH vil observere og eventuelt rettlede.

Avsluttende prøve/eksamen

Instruktøreleven evalueres fortløpende og vil ved endt kurs få melding om instruktørutdanning er bestått elle ikke.

Utfyllende opplysninger

Instruktører må etter endt teoretisk utdanning gjennomføre instruktør / dommeroppgaver i en eller flere av følgende disipliner: Studieforbundets kurs nr 6169 og kurs nr 6198.