6233 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 2, Brukshundopplæring

Godkjent for 8–25 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktør og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere og tidligere hundeførere

Innhold

1. samling
TmL: 25
Tema:
Brukshundopplæring

Stikkord:
Adferd, læring og observasjon

Arbeidsform:
Samling ,gruppearbeid og selvstudie

Problemstillinger:
Modul 2, Brukshundopplæring
Modul 2 inneholder fagene: 

 • Atferd
 • Læring
 • Observasjon.

Overordnet målsetting
Etter modul 2, brukshundopplæring, skal eleven:

 • kunne redegjøre for de ulike atferdstyper hos hund.
 • Han/hun skal kunne forskjellige metoder for atferdsendring hos hund, læring, og gjennom enkle praktiske øvelser vise at han/hun er i stand til å omsette kunnskapen til praktisk arbeid.
 • Eleven skal ha god kjennskap til de begreper som benyttes i brukshundopplæring.
 • Eleven skal videre kunne benytte de ulike metodene på de ulike søksøvelsene i NRH.
 • Eleven skal vise forståelse for behovet av god observasjon og analyse av observert atferd i forberedelsene til atfedsendringstiltak.

Atferd:

 • Eleven skal kunne forskjellene mellom de ulike atferdstyper og hvordan disse påvirker vår mulighet for å tilføre hunden læring.
 • Eleven skal kunne de viktigste faser i hundens utvikling fra valp til voksen og hvordan denne utviklingen kan påvirke hundens evne til læring.
 • Eleven skal kunne forstå hundens viktigste signaler og evne å tilpasse forsterkere, innlæringsmetoder og prinsipper etter hundens behov
 • Eleven skal ha forståelse for hva en funksjon er og kunne bruke dette i praktisk arbeid.
 • Eleven skal kunne forstå hundens reaksjoner i ulke situasjoner og kunne forstå når hunden har avreagert.
 • Eleven skal kunne bruke dette i praktisk arbeid i forbindelse med tester og prøver og når hunden reagerer uventet i forbindelse med øvrig trening

Etter modulen skal eleven kunne;

 • Definere atferd Atferdstyper (indre/ytre)
 • Overskuddsatferd
 • Underskuddsatferd
 • Manglende atferd
 • Positiv atferd

Utvikling, faser i utvikling.
Språk Læring

 • Leksjonen skal gi grunnleggende kunnskap om læring og vil være sentral i senere leksjoner og praktisk arbeid
 • Eleven skal kjenne til og forstå prinsippene i innlæringsveien med nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering som sentrale elementer
 • Grunnleggende forståelse for straff og forsterking og hvordan disse virker i forhold til hverandre. Skal kunne bruke de vanligste prinsipper for innlæring.
 • Kjenne til og forstå begrep som "shaping", "Kjeding" "Operant og betinget betinging".
 • Kunne forskjellen på positiv og negativ straff og positiv og negativ forsterking.
 • Eleven skal ved egenpresentasjoner vise at han/hun forstår hvordan de ulike prinsippene for innlæring benytter seg av straff og forsterking og kunne anvende de ulike prinsippene på våre bruksøvelser .
 • Hva er læring
 • Læringsprinsipper
  - Innlæringsveien
  - Motivasjon
  - Forsterking og straff
 • Metoder, ulike prinsipper for innlæring
  - Kjeding, baklengs, framlengs
  - Shaping
  - Bruk av påvirkning
  - "Operant betinging"
 • Observasjon

Etter modulen skal eleven kunne;

 • Observere atferd og analysere observert atferd
 • Reaksjoner og avreagering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Dette er utarbeidet av eget utvalg i Norske Redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Et eget utvalg har det overordnete ansvar for å stille med tilfredstillende fagkrefter innen de ulike tema.

Avsluttende prøve/eksamen

Elevene evaluerer kurset fortløpende og skriftlig etter siste samling.