6233 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 2, Brukshundopplæring

Mål:

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktør og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge.

Målgruppe:

Hundeførere og tidligere hundeførere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 25

Tema:

Brukshundopplæring

Stikkord:

Adferd, læring og observasjon

Arbeidsform:

Samling ,gruppearbeid og selvstudie

Problemstillinger:

Modul 2, Brukshundopplæring Modul 2 inneholder fagene: . Atferd . Læring . Observasjon.
Overordnet målsetting Etter modul 2, brukshundopplæring, skal eleven kunne redegjøre for de ulike atferdstyper hos hund. Han/hun skal kunne forskjellige metoder for atferdsendring hos hund, læring, og gjennom enkle praktiske øvelser vise at han/hun er i stand til å omsette kunnskapen til praktisk arbeid. Eleven skal ha god kjennskap til de begreper som benyttes i brukshundopplæring. Eleven skal videre kunne benytte de ulike metodene på de ulike søksøvelsene i NRH. Eleven skal vise forståelse for behovet av god observasjon og analyse av observert atferd i forberedelsene til atfedsendringstiltak.
Atferd Eleven skal kunne forskjellene mellom de ulike atferdstyper og hvordan disse påvirker vår mulighet for å tilføre hunden læring. Eleven skal kunne de viktigste faser i hundens utvikling fra valp til voksen og hvordan denne utviklingen kan påvirke hundens evne til læring. Eleven skal kunne forstå hundens viktigste signaler og evne å tilpasse forsterkere, innlæringsmetoder og prinsipper etter hundens behov Eleven skal ha forståelse for hva en funksjon er og kunne bruke dette i praktisk arbeid. Eleven skal kunne forstå hundens reaksjoner i ulke situasjoner og kunne forstå når hunden har avreagert. Eleven skal kunne bruke dette i praktisk arbeid i forbindelse med tester og prøver og når hunden reagerer uventet i forbindelse med øvrig trening Etter modulen skal eleven kunne; . Definere atferd Atferdstyper (indre/ytre) o Overskuddsatferd o Underskuddsatferd o Manglende atferd o Positiv atferd . Utvikling, faser i utvikling.
Språk Læring Leksjonen skal gi grunnleggende kunnskap om læring og vil være sentral i senere leksjoner og praktisk arbeid Eleven skal kjenne til og forstå prinsippene i innlæringsveien med nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering som sentrale elementer Grunnleggende forståelse for straff og forsterking og hvordan disse virker i forhold til hverandre. Skal kunne bruke de vanligste prinsipper for innlæring. Kjenne til og forstå begrep som "shaping", "Kjeding" "Operant og betinget betinging". Kunne forskjellen på positiv og negativ straff og positiv og negativ forsterking. Eleven skal ved egenpresentasjoner vise at han/hun forstår hvordan de ulike prinsippene for innlæring benytter seg av straff og forsterking og kunne anvende de ulike prinsippene på våre bruksøvelser . Hva er læring . Læringsprinsipper o Innlæringsveien o Motivasjon o Forsterking og straff . Metoder, ulike prinsipper for innlæring o Kjeding, baklengs, framlengs o Shaping o Bruk av påvirkning o "Operant betinging" Observasjon Etter modulen skal eleven kunne; . Observere atferd og analysere observert atferd . Reaksjoner og avreagering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Dette er utarbeidet av eget utvalg i Norske Redningshunder.

Krav til lærer/instruktør:

Et eget utvalg har det overordnete ansvar for å stille med tilfredstillende fagkrefter innen de ulike tema.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Elevene evaluerer kurset fortløpende og skriftlig etter siste samling.