6232 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 1, Pedagogikk

Godkjent for 8–23 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktør og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere og tidligere hundeførere

Innhold

1. samling
TmL: 23
Tema:
Pedagogikk

Stikkord:

 • Pedagogisk grunnlag
 • instruksjonsteknik
 • ledelse
 • gruppeprosesser
 • lagutvikling
 • dynamikk
 • samhandling
 • evaluering
 • motivasjon
 • kommunikasjon og organisering av praksisuke

Arbeidsform:
Samling ,gruppearbeid og selvstudie

Problemstillinger:
Modul 1, Pedagogikk
Modul 1 inneholder emnene: 

 • Pedagogisk grunnlag 
 • Instruksjonsteknikk 
 • Ledelse
 • Gruppeprosesser, lagutvikling, dynamikk, samhandling 
 • Evaluering 
 • Motivasjon 
 • Kommunikasjon 
 • Organisering, forberedelse praksisuke

Overordnet målsetting

 • Etter gjennomført modul 1, pedagogikk, skal eleven ha god forståelse for det pedagogiske grunnlaget.
 • Videre skal eleven ha forståelse for de faktorene som påvirker kommunikasjonen mellom mennesker som er i en læresituasjon, og gjennom praktisk utførelse vise at han/hun er i stand til å bruke enkle teknikker for å sikre at budskapet når frem til mottaker.
 • Eleven skal også ha grunnleggende forståelse for de mekanismer som virker i grupper bestående av 2 - 10 deltagere, og kjenne til teknikker som er egnet til å påvirke disse mekanismene.
 • Eleven skal kjenne til hvordan mennesker motiveres, og kunne bruke dette i praktisk arbeid med enkeltpersoner og/eller grupper.

 

Avslutning første modul. Forberedelse neste samling Forberedelse praksisuke Alle/FTU

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Dette er utarbeidet av eget utvalg i Norske Redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Et eget utvalg har det overordnete ansvar for å stille med tilfredstillende fagkrefter innen de ulike tema.

Avsluttende prøve/eksamen

Elevene evaluerer kurset fortløpende og skriftlig etter siste samling.