6232 Norske Redningshunder, Instruktørutdanning. Del 1, Pedagogikk

Mål:

Instruktørutdanningen skal kvalifisere hundeførere i Norske Redningshunder til å fungere som instruktør og dommere i organisasjonen. Fokus for utdanningen er rettet mot NRHs formål, å utdanne ekvipasjer, hunder med førere, til redningstjenesten i Norge

Målgruppe:

Hundeførere og tidligere hundeførere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 23

Tema:

Pedagogikk

Stikkord:

Pedagogisk grunnlag, instruksjonsteknikk, ledelse, gruppeprosesser, lagutvikling, dynamikk, samhandling, evaluering, motivasjon, kommunikasjon og organisering av praksisuke

Arbeidsform:

Samling ,gruppearbeid og selvstudie

Problemstillinger:

Modul 1, Pedagogikk Modul 1 inneholder emnene: . Pedagogisk grunnlag . Instruksjonsteknikk . Ledelse . Gruppeprosesser, lagutvikling, dynamikk, samhandling . Evaluering . Motivasjon . Kommunikasjon . Organisering, forberedelse praksisuke
Overordnet målsetting Etter gjennomført modul 1, pedagogikk, skal eleven ha god forståelse for det pedagogiske grunnlaget. Videre skal eleven ha forståelse for de faktorene som påvirker kommunikasjonen mellom mennesker som er i en læresituasjon, og gjennom praktisk utførelse vise at han/hun er i stand til å bruke enkle teknikker for å sikre at budskapet når frem til mottaker. Eleven skal også ha grunnleggende forståelse for de mekanismer som virker i grupper bestående av 2 - 10 deltagere, og kjenne til teknikker som er egnet til å påvirke disse mekanismene. Eleven skal kjenne til hvordan mennesker motiveres, og kunne bruke dette i praktisk arbeid med enkeltpersoner og/eller grupper.
Avslutning første modul. Forberedelse neste samling Forberedelse praksisuke Alle/FTU

Litteratur/materiell for deltakerne:

Dette er utarbeidet av eget utvalg i Norske Redningshunder.

Krav til lærer/instruktør:

Et eget utvalg har det overordnete ansvar for å stille med tilfredstillende fagkrefter innen de ulike tema.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Elevene evaluerer kurset fortløpende og skriftlig etter siste samling.