6231 Jakthund grunnkurs

Godkjent for 8–24 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt. Deltakerne skal få en god forståelse for hund, hundens utvikling, hundens atferd og innlæringsveien. Alle skal lære innlæringsveien for øvelsen "SITT". Deltakerne skal få kompetanse til å kunne bli fremtidig jakthundinstruktør.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Passer for alle jakthundeiere med ønske om mer kompetanse om hund og jakthunddressur. Kurset er obligatorisk og første steg for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur, aversjon og eller ettersøk.

Innhold

Jakthundinstruktør i NJFF
Å være NJFF lokalinstruktør jakthunddressur (1t)

Viktige prinsipper i opplæring av jakthund (1t)

Å skaffe seg hund (1t)

Hundens utvikling (3t)

Observasjon (2t)

- Teori (1t)\
- Praktisk demonstrasjon/ øvelse med hund (1t)

Hundens atferd (4t)

Hunden din og deg (2t)

Innlæringsveien (4t)\

- Teori (2t)\
- Praktisk demonstrasjon/ øvelse med hund (2t)

Øvelsen "SITT" (4t)\
- Presentasjon av innlæringsveien for "SITT", teori (2t)\
- Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for "SITT" på egen hund, praksis (1t)\
- Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for "SITT" (1t)

Veien videre (1t)

Eksamen (1t) (Ikke tilskuddsberettiget).

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.\ Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal.\ Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid\ Kurset består av mest teori. Instruktøren vil demonstrere og vise øvelser med hund. Deltakerne har mulighet til å praktisere med egen hund på den siste dagen.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF fylkesinstruktør i jakthunddressur, aversjon eller ettersøk.

Avsluttende prøve/eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen til slutt. Arrangøren melder deltakerne som har fullført kurset inn til NJFF sentralt. Deltakerne må gå videre på instruktørutdanningen innenfor jaktunddressur, aversjon eller ettersøk før de blir instruktører.

Utfyllende opplysninger

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.\ På kurset vil fokus være på kapittel 1-9 i boka. De deltakerne som har mulighet kan ha med hund på den siste bolken med Øvelsen "SITT". Ellers vil instruktøren stille med hund som benyttes til demonstrasjonene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.