6231 Jakthund grunnkurs

Mål:

Deltakerne skal få en djupere forståelse for hund, hundens utvikling og atferd; samt instruktørens rolle. Kvalifisere til videre utdanning som instruktør innen spesialiseringene - aversjon, ettersøk og dressur.

Målgruppe:

Passer for alle jakthundeiere med ønske om mer kompetanse om hunden og jakthunddressur. Obligatorisk for alle som skal bli instruktører innen jakthunddressur, ettersøk og aversjon.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kursplan: 24 timer (18 timer under kurset, pluss 6 timer selvstudie) Selvstudium gir ikke rett til tilskudd etter Voksenopplæringsloven.
Lokaliteter: Mesteparten av undervisningen foregår innendørs, men det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.
Kvalifiserende: Kurset inngår, sammen med påbyggingskurs/spesialdel i kvalifikasjonskravene til å bli lokal instruktør for jakthunddressur, aversjon eller ettersøk.
Autorisasjon krever at det er inngått avtale mellom instruktørkandidat og en lokal jeger- og fiskerforening om virksomhet som instruktør.
Kunnskapstest: En test bestående av 40 avkrysningsspørsmål, kravet for bestått er 30 riktige.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tema 1: Introduksjon, Instruktørordninger i NJFF, portalbruk, etikk og moral (2 timer)
Tema 2: Observasjon (1 time)

Stikkord:

Instruktør gjennomgår materiell tilgjengelig gjennom "min side" i NJFFs portal
Fortløpende observasjon under hele kurset

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, diskusjon og observasjon

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Tema 3: Hundens utvikling; Opplæring, oppdragelse og sosialisering (4 timer +4 timer selvstudium*)
Tema 4: Innlæringsveien (2 timer)
Tema 5: Mentaltesting av hund (2 timer)

Stikkord:

Hundens utviklingsfaser. Innlæringsveien

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, diskusjon, selvstudieum og praksis

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Tema 6: Atferd hos hund (5 timer)
Tema 7: Grunnleggende pedagogikk (2 timer +2 timer selvstudium av ped-heftet*)

Stikkord:

Instruktør gjennomgår materiell tilgjengelig gjennom "min side" i NJFFs portal

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og Praksis. Selvstudium.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det er utviklet PP-serier for de ulike leksjonene i tillegg er boken "Din Hund" av Sven Järverud kurslitteratur.
Litteratur/PP for selvstudium:

  • Ped-heftet ”Innføring i pedagogikk for instruktører” – sendes deltagerne før kurset.
  • Side 12 – 36 i ”Din Hund” Hundens utviklingsfaser - kan repeteres/gjennomgås i PP ”Hundens utviklingsfaser - Opplæring, oppdragelse og sosialisering».

Krav til lærer/instruktør:

Kurset kan ledes av en NJFFs fylkesinstruktør i aversjon-, ettersøk- og jakthunddressur eller NKK-instruktører.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Din Hund" av Sven Järverud kurslitteratur.
Tema 1-info om kurset. 2-observasjon, demo med hund. 3-hundens utviklingsfaser. 4-innlæringsveien. 6-atferd, demo ute med hund. 7-pedagogikk

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema ligger tilgjengelig gjennom "min side" i NJFFs Portal