6227 Redningshund ettersøk - lokalt kurs

Godkjent for 8–41 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundefører og hund den grunnleggende del av Norske Redningshunder praktiske utdanning for ettersøkshund ekvipasjer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningsarbeid.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Organisasjon, Redningstjenesten i Norge, Krav og regler

Stikkord
Historikk, organisasonens vedtekter og organisasjonsoppbyggning. Redningstjenesten med hovedvekt på den frivillige innsatsen i den utøvende delen. Organisering av skadested og kommandoforholdene i denne.Opptredenforhold til søksledelsensøks ko. Godkjenningsprogram, utdannings rekkefølge, blåboka, krav til deltakelse på kurs og instruks for hundefører.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Brukshundopplæring, stell og pleie av hund.

Stikkord
Hovedutviklingstrinn valp til voksen viktige særtrekk,konflikter, samarbeid, bruk av forsterkninger, påvirkninger medfødt adferd, preging, hundens kroppsspråk, hundens sanser, figurantarbeid i forhold til sporlegging-rundering, individuallitetindividuell behandling, hundens sanser og kroppsspråk, vind, syn, hørsel, spor m.v. Stell og pleie av hund: Håntering, foring, varmekulde, sykdommer og førstehjelp.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori med praktisk trening

3. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Snø og snøskred, bekledning ernæring og bivuakkering.

Stikkord
Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg. Kroppens beskyttelsesmekanisme, generelle krav og prinsipper for bekledning, bekledningens sammensetning, fottøyet. Forskjellige former for bivuakk, den planlagte bivuakk, nødbivuakk som skavelhule, flatmarksgrop, vindpose, maurtue, grankjørt. Ernæring: kroppens energibehov, aktivitetsbehov, ernæring, kroppens energilagre, faktorer som virker inn på kroppen under fysisk aktivitet og tilføring av næring og væske

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

4. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Samband og Orientering

Stikkord
Samband: radiobølger og hva som på virker disse og hva kan gjøres for å bedre forholdene, Radioens teknise finesser, vedlikehold, utgangseffekt, squelsh og kanaler brukt i NRh særlig kanal 5 bruksområder, Ekspedisjonsforskrifter, sambandskart, fonetiske alfabet og hvordan lese dette og tall. Orientering: Kompasset, kartet, kartreferanser, ta ut avstander fra kartet, ta ut marsjkurs og krysspeiling, veivalg, orientere seg. Vise enkel bruk av GPS og dens bruksområder.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praktisk trening.

5. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Utmarsj.

Stikkord
Marsj på 5km med orienteringposter hvor hver enkelt deltaker har ansvar for å orientere en del av marsjen. Bekledning og pakking av sekk med nødvendig næring og drikke for seg og hund, nødvendig ekstra utstyr. Førstehjelpsutstyr for seg og hunden Bivuakkering med drift av bivuakk, overnatting. Sambandstrening . Retur med orientering 5km. Eksamen og evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk, teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogram Norske redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør Norske redningshunder.