6227 Redningshund ettersøk - lokalt kurs

Mål

Gi hundefører og hund den grunnleggende del av Norske Redningshunder praktiske utdanning for ettersøkshund ekvipasjer.

Målgruppe

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningsarbeid.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Organisasjon, Redningstjenesten i Norge, Krav og regler

Stikkord

Historikk, organisasonens vedtekter og organisasjonsoppbyggning. Redningstjenesten med hovedvekt på den frivillige innsatsen i den utøvende delen. Organisering av skadested og kommandoforholdene i denne.Opptredenforhold til søksledelsensøks ko. Godkjenningsprogram, utdannings rekkefølge, blåboka, krav til deltakelse på kurs og instruks for hundefører.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Brukshundopplæring, stell og pleie av hund.

Stikkord

Hovedutviklingstrinn valp til voksen viktige særtrekk,konflikter, samarbeid, bruk av forsterkninger, påvirkninger medfødt adferd, preging, hundens kroppsspråk, hundens sanser, figurantarbeid i forhold til sporlegging-rundering, individuallitetindividuell behandling, hundens sanser og kroppsspråk, vind, syn, hørsel, spor m.v. Stell og pleie av hund: Håntering, foring, varmekulde, sykdommer og førstehjelp.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med praktisk trening

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Snø og snøskred, bekledning ernæring og bivuakkering.

Stikkord

Vurdering av skredfare, vær, terreng og snø, riktig veivalg. Kroppens beskyttelsesmekanisme, generelle krav og prinsipper for bekledning, bekledningens sammensetning, fottøyet. Forskjellige former for bivuakk, den planlagte bivuakk, nødbivuakk som skavelhule, flatmarksgrop, vindpose, maurtue, grankjørt. Ernæring: kroppens energibehov, aktivitetsbehov, ernæring, kroppens energilagre, faktorer som virker inn på kroppen under fysisk aktivitet og tilføring av næring og væske

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Samband og Orientering

Stikkord

Samband: radiobølger og hva som på virker disse og hva kan gjøres for å bedre forholdene, Radioens teknise finesser, vedlikehold, utgangseffekt, squelsh og kanaler brukt i NRh særlig kanal 5 bruksområder, Ekspedisjonsforskrifter, sambandskart, fonetiske alfabet og hvordan lese dette og tall. Orientering: Kompasset, kartet, kartreferanser, ta ut avstander fra kartet, ta ut marsjkurs og krysspeiling, veivalg, orientere seg. Vise enkel bruk av GPS og dens bruksområder.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praktisk trening.

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Utmarsj.

Stikkord

Marsj på 5km med orienteringposter hvor hver enkelt deltaker har ansvar for å orientere en del av marsjen. Bekledning og pakking av sekk med nødvendig næring og drikke for seg og hund, nødvendig ekstra utstyr. Førstehjelpsutstyr for seg og hunden Bivuakkering med drift av bivuakk, overnatting. Sambandstrening . Retur med orientering 5km. Eksamen og evaluering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk, teori.

Litteratur/materiell for deltakerne

Godkjenningsprogram Norske redningshunder.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør Norske redningshunder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Godkjenningsprogram Norske redningshunder.