6217 Redningshund - grunnkurs klasse B

Mål:

Gi hundeførere den grunnleggende del av Norske Redningshunders praktiske utdanning for ettersøkningsekvipasjer. Sammen med beståtte søksøvelser vil dette kurset føre frem mot en B-godkjenning i ettersøkning.

Målgruppe:

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningstjenesten - sommer.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan tas over 2 helger

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Innføring i hva som kreves av en ettersøkningsekvipasje, praktisk trening spor

Stikkord:

Teori om praktisk ettersøkning. Trening i sporoppsøk fra faste utgangspunkter, sporoppsøk av varierende alder og lengde, spor på varierende underlag og spor av varierende lengde og alder.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Praktisk trening spor. Praktisk trening overvær. Innføring i lyttepost og patruljegang

Stikkord:

Trening på spor med ulike typer forstyrrelser. Trene hund i melding på forskjellig plasserte figuranter/bevegelige figuranter/gjenstander. Teori om og trening i lyttepost og patruljegang.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Gjennomsøking av teig

Stikkord:

Innføring i taktisk opplegg ved gjennomsøking av teig. Selvstendig gjennomsøking av teig.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Øvelse

Stikkord:

Innføring i ledelse av aksjoner. Øvelse der det trenes på ledelse av aksjoner, samband, orientering og samarbeide under søket.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Godkjenningsprogram Norske Redningshunder. Kompendier fra Norske Redningshunders grunnkurs.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør ettersøkning i Norske Redningshunder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Godkjenningsprogram ettersøkning Norske Redningshunder

Opplegg for evaluering: