6217 Redningshund - grunnkurs klasse B

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeførere den grunnleggende del av Norske Redningshunders praktiske utdanning for ettersøkningsekvipasjer. Sammen med beståtte søksøvelser vil dette kurset føre frem mot en B-godkjenning i ettersøkning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningstjenesten - sommer.

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:
Innføring i hva som kreves av en ettersøkningsekvipasje, praktisk trening spor

Stikkord:
Teori om praktisk ettersøkning. Trening i sporoppsøk fra faste utgangspunkter, sporoppsøk av varierende alder og lengde, spor på varierende underlag og spor av varierende lengde og alder.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening

2. samling
TmL: 9
Tema:
Praktisk trening spor. Praktisk trening overvær. Innføring i lyttepost og patruljegang

Stikkord:
Trening på spor med ulike typer forstyrrelser. Trene hund i melding på forskjellig plasserte figuranter/bevegelige figuranter/gjenstander. Teori om og trening i lyttepost og patruljegang.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

3. samling
TmL: 9
Tema:
Gjennomsøking av teig

Stikkord:
Innføring i taktisk opplegg ved gjennomsøking av teig. Selvstendig gjennomsøking av teig.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

4. samling
TmL: 9
Tema:
Øvelse

Stikkord:
Innføring i ledelse av aksjoner. Øvelse der det trenes på ledelse av aksjoner, samband, orientering og samarbeide under søket.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne: Godkjenningsprogram Norske Redningshunder. Kompendier fra Norske Redningshunders grunnkurs.

For lærer/instruktør: Godkjenningsprogram ettersøkning Norske Redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør ettersøkning i Norske Redningshunder.

Utfyllende opplysninger

Kurset kan tas over 2 helger.