6212 Ringsekretærkurs

Godkjent for 8–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utdanning av ringsekretær til hundeutstillinger.
- Kunnskapsmål: Lære om hund/anatomi, hvordan utstilling er og regler.
- Holdningsmål: Kunne forholde seg til utstillere, ringpersonell, samt logistikk vedr. utstilling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for hundeutstilling og arrangør av dette.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Presentasjon av kurset med innhold. Gjennomgåelse av autorisasjonsregler for ringsekretærer

Stikkord:
Elevarbeid, elevstatus, veien gjennom aspirantarbeider for autorisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon

Problemstillinger:
Hvor mange elevarbeider er påkrevd? Hvordan får jeg aspirantstatus og hvor lang tid tar utdannelsen?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Etikk og moral, utstillingsregler.

Stikkord:
Hvordan gå kledd, oppførsel, holdning til andre mennesker, utstillingsregler.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon.

Problemstillinger:
Hvordan behandle kjente i ringen? Hvem kan stille hund? Forholdet til dommer/arrangør

3. samling
TmL: 4
Tema:
Utstillingsregler, premiegrader, kritikkskjema, premielister

Stikkord:
De forskjellige premiegrader og betydninger av sløyfefarger.\ Kritikkskriving og utfylling av premielister.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:
Hva er 1. premie? Hva betyr en kritikk?

4. samling
TmL: 4
Tema:
Utstillingsregler, premielister. Championatregler.

Stikkord:
Gjennomgang av championatregler og hvilke championater som finnes. krav til nasjonal og internasjonal champion.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:
Hva kreves for å bli champion?

5. samling
TmL: 4
Tema:
Championatregler. Cacibregler.

Stikkord:
Cjennomgang av championatregler. Krav til nasjonal og internasjonal championat.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:
Hvordan få en internasjonal champion? Hvilke forskjellige championat titler finnes?

6. samling
TmL: 4
Tema:
Lydighet agility

Stikkord:
Gjennomgang av de forskjellige klassene i lydighet og agility.

Arbeidsform og gjennomføring:
Muntlig gjennomgåelse og visning av powerpointpresentasjon, diskusjon. Arbeidsoppgaver premielister.

Problemstillinger:
Hva kreves av ringsekretær for lydighet, må du ha konkurrert selv?

7. samling
TmL: 1
Tema:
Repetisjon og eksamen ( se utfyllende opplysninger)

Stikkord:
Skriftlig eksamen, samt evaluering av kurset

Arbeidsform og gjennomføring:
Skriftlig eksamen tilmålt tid 2, 5 timer

Problemstillinger:
De forskjellige ordlyder i spørsmålene, hva gjelder hund og hva gjelder eier.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NKK kompendiet for ringsekretærer

For lærer/instruktør:
- NKK kompendiet for ringsekretærer, kjøpes hos NKK.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Autorisert instruktør med god erfaring fra ringsekretær oppgaven.

Utfyllende opplysninger

Eksamen i samling 7. er ikke tilskuddsberettiget etter voksenopplæringsloven, slik at tiden til bruk for dette er tatt ut av planen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.