6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH

Mål

Opplæring av ettersøkningsekvipasjer klasse A

Målgruppe

Hundeførere kl A redningshund i Norske Redningshunder

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Hovedkurs ettersøkning går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kursåpning og lagmøter

Stikkord

Informasjon om kurset , praktiske opplysninger, nivåfastsettelse av ekvipasjer samt undervisning i krav og regler i klasse A ettersøkningshund.

Arbeidsform og gjennomføring

Plenum / klasseundervisning

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Godkjenningsprøver i spor, felt og rundering, Foreberedelser til ukens arbeid, undervisning i organisering av skadested.

Stikkord

De som har avlagt prøver tidligere, trener i tildelte felt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk instruksjon i spor og intruksjon i tema : kartøvelse

Stikkord

Spor på varierende underlag / tid / miljø / flere ekvipasjer sammen. Kombinerte søksformer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

Problemstillinger

Selvstendig gjennomsøk av teig i gitt størrelse, med uvisst antall figuranter, begrenset søkstid. Det vektlegges momenter som effektivitet, taktisk opplegg, praktisk gjennomføring, samband og orientering.

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk instruksjon i teigsøk, patruljegang og lyttepost. Instruksjon i tema : Praktisk førstehjelp.

Stikkord

Selvstendig gjennomsøk av teig i gitt størrelse, med uvisst antall figuranter, begrenset søkstid. Det vektlegges momenter som effektivitet, taktisk opplegg, praktisk gjennomføring, samband og orientering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Øvelse og forelesning om mentale reaksjoner

Stikkord

Fellesøvelse over en hel dag, terreng etter behov med et uvisst antall figuranter. Oppgaven skal gjennomføres lagvis og det skal legges vekt på momenter som alarmering, transport, organisering, ko- arbeid, samband, orientering og samarbeid i laget. Forelesning om mentale reaksjoner; hva kan ekvipasjene bli forberedt på å finne under reelle leteaksjoner og hvordan håndtere dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

6. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk instruksjon i rundering og lagmøte

Stikkord

Momenttrening

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

7. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk instruksjon i rundering og instruksjon i tema: KO- arbeid og mediahåndtering

Stikkord

Praktisk runderingstrening med åpen eller skjult figurant, melding på gjenstand / vanskelig tilgjengelige figuranter. Hvilke oppgaver er det i komandoplass og hvordan hånderer ekvipasjene media.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

8. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Søksøvelser / trening med instruktør- perfeksjonering

Stikkord

Perfeksjoneringstrening ihht program

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk

Litteratur/materiell for deltakerne

Norske Redninshunders godkjenningsprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må være godkjent instruktør i Norske Redningshunder.

Opplegg for evaluering

Hvert lag oppsummerer på lagsmøte hver dag. I tilegg gis det ut ett evalueringsskjema, som kursleder får inn ved kursslutt. Dette rapporteres til hovedstyret.