6199 Ettersøkning klasse A - hovedkurs NRH

Godkjent for 8–71 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring av ettersøkningsekvipasjer klasse A

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere kl A redningshund i Norske Redningshunder

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kursåpning og lagmøter

Stikkord
Informasjon om kurset , praktiske opplysninger, nivåfastsettelse av ekvipasjer samt undervisning i krav og regler i klasse A ettersøkningshund.

Arbeidsform og gjennomføring
Plenum / klasseundervisning

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Godkjenningsprøver i spor, felt og rundering, Foreberedelser til ukens arbeid, undervisning i organisering av skadested.

Stikkord
De som har avlagt prøver tidligere, trener i tildelte felt.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

3. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk instruksjon i spor og intruksjon i tema : kartøvelse

Stikkord
Spor på varierende underlag / tid / miljø / flere ekvipasjer sammen. Kombinerte søksformer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

Problemstillinger
Selvstendig gjennomsøk av teig i gitt størrelse, med uvisst antall figuranter, begrenset søkstid. Det vektlegges momenter som effektivitet, taktisk opplegg, praktisk gjennomføring, samband og orientering.

4. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk instruksjon i teigsøk, patruljegang og lyttepost. Instruksjon i tema : Praktisk førstehjelp.

Stikkord
Selvstendig gjennomsøk av teig i gitt størrelse, med uvisst antall figuranter, begrenset søkstid. Det vektlegges momenter som effektivitet, taktisk opplegg, praktisk gjennomføring, samband og orientering.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

5. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Øvelse og forelesning om mentale reaksjoner

Stikkord
Fellesøvelse over en hel dag, terreng etter behov med et uvisst antall figuranter. Oppgaven skal gjennomføres lagvis og det skal legges vekt på momenter som alarmering, transport, organisering, ko- arbeid, samband, orientering og samarbeid i laget. Forelesning om mentale reaksjoner; hva kan ekvipasjene bli forberedt på å finne under reelle leteaksjoner og hvordan håndtere dette.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

6. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk instruksjon i rundering og lagmøte

Stikkord
Momenttrening

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

7. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk instruksjon i rundering og instruksjon i tema: KO- arbeid og mediahåndtering

Stikkord
Praktisk runderingstrening med åpen eller skjult figurant, melding på gjenstand / vanskelig tilgjengelige figuranter. Hvilke oppgaver er det i komandoplass og hvordan hånderer ekvipasjene media.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

8. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Søksøvelser / trening med instruktør- perfeksjonering

Stikkord
Perfeksjoneringstrening ihht program

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norske Redninshunders godkjenningsprogram

Organisering og arbeidsmåter

Se Innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må være godkjent instruktør i Norske Redningshunder.

Avsluttende prøve/eksamen

Hvert lag oppsummerer på lagsmøte hver dag. I tilegg gis det ut ett evalueringsskjema, som kursleder får inn ved kursslutt. Dette rapporteres til hovedstyret.

Utfyllende opplysninger

Hovedkurs ettersøkning går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.