6198 Ettersøkning klasse B og C- - hovedkurs NRH

Godkjent for 8–71 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring av ettersøkningsekvipasjer klasse B og C

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere klasse B og C i Norske Redningshunder

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kursåpning og lagmøte

Stikkord
Informasjon om kurset, praktiske opplysninger. Nivåfastsettelse av ekvipasjer, krav og relger i klasse B og C.

Arbeidsform og gjennomføring
Plenum / klasserom

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Teori og praktisk sportrening. Organisering av skadested.

Stikkord
Teori om spor. Praktisk demonstrasjon av spor med øvet hund. Praktisk sportrening med eller uten påvirkning avhengig av nivå på deltakerne. En og en går med sin hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

3. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Apportering og spor. Instruksjon i tema: orientering.

Stikkord
Teori om apportering. Demo av apportering med øvet hund. Praktisk apportering med deltakernes hund. Praktisk sportrening med eller uten påvirkning, avhengig av nivå på hund. En og en går med sin hund. Instruksjon i orientering.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

4. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Feltsøk og apportering. Instruksjon i tema: førstehjelp

Stikkord
Teori om feltsøk, praktisk demo av feltsøk med øvet hund. Praktisk apportering, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i feltsøk, gjennomgang av en og en deltaker. Instruksjon i tema : praktis førstehjelp.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

5. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Rundering. Instruksjon i tema: Mentale reaksjoner

Stikkord
Teori om rundering, figurantopptreden, bringkobbelmelding og halsmelding. Demo av rundering med øvet hund. Praktisk trening, første fase melding på figurant i skog. Forelesning om mentale reaksjoner; hva kan ekvipasjene bli forberedt på å finne under reelle leteaksjoner og hvordan håndtere dette.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

6. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Rundering, spor, feltsøk og apportering

Stikkord
Praktisk sportrening, med eller uten påvirkning, alder på spor, vinkling avhengig av nivå på hund. Praktisk apporttrening, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i feltsøk, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i rundering, åpen eller skjult figurant, avhengig av nivå på hund. Evaluering i klasserom.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

7. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Praktisk trening- videreutvikling. Instruksjon i tema: Bruk av GPS

Stikkord
Trening på spor, rundering, felt og apportering. Instruksjon i bruk av GPS

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

8. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Øve for godkjenningsprøver / trening i felt. Kursavslutning

Stikkord
Øve for godkjenningsprøver, de som ikke skal ta dette har praktisk trening i felt.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk / klasserom

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norske Redningshunders godkjenningsprogram.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må være godkjent instruktør i Norske Redningsunder.

Avsluttende prøve/eksamen

Hvert lag oppsummerer på lagsmøte hver dag. I tilegg gis det ut ett evalueringsskjema, som kursleder får inn ved kursslutt. Dette rapporteres til hovedstyret.

Utfyllende opplysninger

Hovedkurs ettersøkning går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.