6198 Ettersøkning klasse B og C- - hovedkurs NRH

Mål

Opplæring av ettersøkningsekvipasjer klasse B og C

Målgruppe

Hundeførere klasse B og C i Norske Redningshunder

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Hovedkurs ettersøkning går over en uke. Fagplan er Norske Redningshunders godkjenningsprogram for ettersøkning.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Kursåpning og lagmøte

Stikkord

Informasjon om kurset, praktiske opplysninger. Nivåfastsettelse av ekvipasjer, krav og relger i klasse B og C.

Arbeidsform og gjennomføring

Plenum / klasserom

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Teori og praktisk sportrening. Organisering av skadested.

Stikkord

Teori om spor. Praktisk demonstrasjon av spor med øvet hund. Praktisk sportrening med eller uten påvirkning avhengig av nivå på deltakerne. En og en går med sin hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Apportering og spor. Instruksjon i tema: orientering.

Stikkord

Teori om apportering. Demo av apportering med øvet hund. Praktisk apportering med deltakernes hund. Praktisk sportrening med eller uten påvirkning, avhengig av nivå på hund. En og en går med sin hund. Instruksjon i orientering.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

4. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Feltsøk og apportering. Instruksjon i tema: førstehjelp

Stikkord

Teori om feltsøk, praktisk demo av feltsøk med øvet hund. Praktisk apportering, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i feltsøk, gjennomgang av en og en deltaker. Instruksjon i tema : praktis førstehjelp.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

5. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Rundering. Instruksjon i tema: Mentale reaksjoner

Stikkord

Teori om rundering, figurantopptreden, bringkobbelmelding og halsmelding. Demo av rundering med øvet hund. Praktisk trening, første fase melding på figurant i skog. Forelesning om mentale reaksjoner; hva kan ekvipasjene bli forberedt på å finne under reelle leteaksjoner og hvordan håndtere dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

6. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Rundering, spor, feltsøk og apportering

Stikkord

Praktisk sportrening, med eller uten påvirkning, alder på spor, vinkling avhengig av nivå på hund. Praktisk apporttrening, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i feltsøk, gjennomgang av en og en deltaker. Praktisk trening i rundering, åpen eller skjult figurant, avhengig av nivå på hund. Evaluering i klasserom.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

7. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk trening- videreutvikling. Instruksjon i tema: Bruk av GPS

Stikkord

Trening på spor, rundering, felt og apportering. Instruksjon i bruk av GPS

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

8. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Øve for godkjenningsprøver / trening i felt. Kursavslutning

Stikkord

Øve for godkjenningsprøver, de som ikke skal ta dette har praktisk trening i felt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk / klasserom

Litteratur/materiell for deltakerne

Norske Redningshunders godkjenningsprogram.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må være godkjent instruktør i Norske Redningsunder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Norske Redningshunders godkjenningsprogram.

Opplegg for evaluering

Hvert lag oppsummerer på lagsmøte hver dag. I tilegg gis det ut ett evalueringsskjema, som kursleder får inn ved kursslutt. Dette rapporteres til hovedstyret.