6188 Agility for begynnere II

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære hundeførere å trene agility, samt grunnleggende innlæringsprinsipper for hund. Førere skal etter kurset ha grunnkunnskaper i elementær hundetrening, herunder kontakt-trening, hindertrening, grunnleggende føringstekniske ferdigheter, bruk av ros/ris, timing under innlæring av nye momenter. Førerne skal etter kurset ha gjennomgått og forstått alle agilityhindre; hvordan de passeres, hvordan de skal gå frem for å få egen hund til å passere det enkelte hinder korrekt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som har gjennomgått begynnerkurs 1 i agility eller tilsvarende. Dette innebærer at hundene har vært over alle hindre og at fører har fått en enkel innføring i agility, agilitytrening og grunnleggende prinsipper ved trening av hund. Kurset bygger på "Nybegynnerkurs i agility" og forutsetter at deltakende hunder og førere har dette kurset eller tilsvarende kunnskaper.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Teori

Stikkord
Kort teoretisk gjennomgang av det hunden skal lære og fremgangsmåten. Gjennomgang av skriftlig materiale og forklaring av momentene

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hopphinder

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hinder bord

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Slalåm og Vippe

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Balansebom og Tunneler (rør og pølser)

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Møne og Hjul

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Hoppkombinasjoner

Stikkord
Demonstrasjon, forklaring av korrekt passering og eventuelle bedømmingsfeil, normale feil/korrigeringer, progresjon fra null-nivå til elementær, selvstendig passering, praksis på gjennomføring av hinder enkeltvis - ikke i kombinasjon med andre hindre

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Full bane

Stikkord
Oppsett av enkel bane (bronsemerkenivå) og forsøksvis gjennomgang av denne, herunder forberedelse til banegjennomgang (briefing), planlegging av føring og kommandering, korreksjon av vegringer, gjennomføring av hel bane med naturlig flyt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hindere etc.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og erfaren agilityutøver.

Utfyllende opplysninger

Arbeidsmåter: Opplæring med lærer. Lærer går gjennom leksjonen teoretisk, deretter kort demonstrasjon (med lærers eller kursdeltakers hund). Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper (3-5 deltakere) som så gjennomgår de øvelser og den innlæring som lærer har anvist. Dette skjer under veiledning av lærer eller hjelpelærer. Løpende korreksjoner av fører mens den andre gruppa ser på. Rullerende undervisning. Oppsummering av leksjonen til slutt hver kveld, evt. med tilhørende hjemmeoppgaver til neste kurskveld.