6180 Kynologikurs

Godkjent for 8–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke kunnskap om hund generelt, avl, genetikk, formål med eksteriørutstillinger og raseavl

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere med interesse for hund

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Hundens historikk, raser, typer og andre begreper

Stikkord:
Historikk, rasetyper, terminologi

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag med power point illustrasjon, diskusjoner

Problemstillinger:
Problemstilling er deltagere med mye forhåndskunnskap vs de med lite kunnskaper

2. samling
TmL: 8
Tema:
Genetikk, anatomi, rasestandarder, sunnhet

Stikkord:
Enkel genetikk, innføring i hundens anatomi (skjelett, front, rygg, bakben), bevegelser. Variasjon i hundetyper, hvorfor eksteriøret viser til bruksegenskaper. Hvorfor utstillinger, rasestandarder og helse

Arbeidsform og gjennomføring:
Fordrag, demonstrasjoner, gruppeoppgaver, diskusjoner

3. samling
TmL: 7
Tema:
Genetikk, bevegelse, demonstrasjon

Stikkord:
Utvide genetikk kunnskapene, innføring i hundens bevegelser (hvorfor og hvordan for forskjellige hundetyper), beskrivelse av hunder

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner, deltagere teste sine kunnskaper på forskjellige hundetyper

Problemstillinger:
Diskusjon om helse/anatomi/genetikk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NKKs dommerelevkompendier: Genetikk og Anatomi og bevegelse

For lærer/instruktør:
- NKKs dommerelevkompendier

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Stor kunnskap om hund, genetikk, hundetypenes eksteriør, bruksegenskaper, utstillinger, avl og oppdrett.

Avsluttende prøve/eksamen

Eget evalueringskjema fra NKK

Utfyllende opplysninger

Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å utdanne seg til eksteriørdommere for hund, men henvender seg til alle med interesse for hund og som ønsker å lære mer om raser, avl og hundehold.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.