6180 Kynologikurs

Mål:

Øke kunnskap om hund generelt, avl, genetikk, formål med eksteriørutstillinger og raseavl

Målgruppe:

Alle hundeeiere med interesse for hund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 8 til 25 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å utdanne seg til eksteriørdommere for hund, men henvender seg til alle med interesse for hund og som ønsker å lære mer om raser, avl og hundehold

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hundens historikk, raser, typer og andre begreper

Stikkord:

Historikk, rasetyper, terminologi

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med power point illustrasjon, diskusjoner

Problemstillinger:

Problemstilling er deltagere med mye forhåndskunnskap vs de med lite kunnskaper

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Genetikk, anatomi, rasestandarder, sunnhet

Stikkord:

Enkel genetikk, innføring i hundens anatomi (skjelett, front, rygg, bakben), bevegelser. Variasjon i hundetyper, hvorfor eksteriøret viser til bruksegenskaper. Hvorfor utstillinger, rasestandarder og helse

Arbeidsform og gjennomføring:

Fordrag, demonstrasjoner, gruppeoppgaver, diskusjoner

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Genetikk, bevegelse, demonstrasjon

Stikkord:

Utvide genetikk kunnskapene, innføring i hundens bevegelser (hvorfor og hvordan for forskjellige hundetyper), beskrivelse av hunder

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner, deltagere teste sine kunnskaper på forskjellige hundetyper

Problemstillinger:

Diskusjon om helse/anatomi/genetikk

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs dommerelevkompendier: Genetikk og Anatomi og bevegelse

Krav til lærer/instruktør:

Stor kunnskap om hund, genetikk, hundetypenes eksteriør, bruksegenskaper, utstillinger, avl og oppdrett

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs dommerelevkompendier

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringskjema fra NKK