6173 Fuglehund - jakttrening

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre fuglehundjegere bedre forberedt til å handle riktig i en reell jaktsituasjon. Både selve jaktsituasjonen og spesielt behandling/føring/korreksjon av det hunden gjør/ikke gjør.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere med fuglehunder

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Allmenne dressurelementer viktig for jaktdressur

Stikkord
Lineføring (vendinger: høyre, helt om, venstre), kontakt hund-eier, sitt, konsekvens

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder

Problemstillinger
Korrigeringer ved feil, viktighet av ros, løse opp mellom øvelsene.

Hva skjer med hunden hvis eier ikke er konsekvent i dressuren?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Allmenne dressurelementer viktig for jaktdressur.

Stikkord
Samme som 1. samling, det nye er imidlertid et stort element av diverse provokasjoner. Takler hunden ikke disse vil vi sannsynligvis miste kontrollen i en fuglesituasjon. Nye øvelser: dekk og innkalling.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger
Korrigeringer ved feil under provokasjoner.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Fuglehundens stand. Reising i ro i oppflukt.

Stikkord
Kontrollert stand med hund i langline.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger
Hunden tar ikke stand.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Reising og oppflukt i støkktrening.

Stikkord
Simulert jaktsituasjon med due i støkkmaskin.

Støkktrening: Due i støkkmaskin eller due kastes fra hånd.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder

Problemstillinger
Vil ikke reise, upresis reising, manglende ro i oppflukt. Hva gjør vi da?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Føring av hund. Ord og uttrykk. (Ikke i båndtvangstiden)

Stikkord
Henging, støkk, tyvreise, kontrollering, sekundering, stjele, stand, reviering, kuvende

Arbeidsform og gjennomføring
2 og 2 hunder slippes. Instruktør veileder.

Problemstillinger
Hvordan korrigerer vi hunder som gjør "feil"? (Jfr. stikkord)

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Søk og føring av hunden. ( Ikke i båndtvangstiden)

Stikkord
Sidevind, motvind, medvind. Størrelse på søk (nærsøk, fjærnsøk, perifert søk, ute av hånd)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk jobbing med hunden, instruktøren veileder.

Problemstillinger
Hva gjør vi når hunden går feil i vinden, går for stort, går for lite (smått)? Hva gjør vi når hunder støkker fugl? Går etter?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Den glade fuglehund" av Olav Schetne.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Meget erfaren fuglehundjeger/jaktprøvedeltaker. Fortrinnsvis fuglehund-instruktør.