6166 NKK Agility instruktør Trinn 2

Mål:

Utdanne trinn 1 instruktører til trinn 2 instruktører med fagområde Agility.
Kunne holde nybegynner og videregåendekurs og treninger innen Agility, unntatt instruktør utdannelseskurs, de er forbeholdt trinn 3 instruktørene.
Kunne sette opp både teoretiske og praktiske leksjoner, samt kunne lage kursplaner for kurs inne Agility.

Målgruppe:

Alle trinn 1 instruktører som ønsker å bli trinn 2 agilityinstruktører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teoridag.

Stikkord:

Instruktørens oppgaver og plikter som bemyndiget instruktør i NKK.
Hinderkonstruksjon/ sikkerhet/ mål.
Agility og stress på hund
Oppvarming. Mental forberedelse av både hund og fører.
Skader på hund.
Stress og stress mestring av hundefører.
Hundeførers kondisjon. Fordeler og ulemper ved fysisk godt/dårlig trent hundefører.
Hundens anatomi

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Teoridag

Stikkord:

Grunntrening.
Klatre -hoppe- løpe- balansere. Generelt + enkelt hindre.
Baneforståelse.
Baneoppsett, herunder hele baner, treningsbaner for både nybegynner og videregående.
Trening og forståelse av momenter i banen. Oppsett og tegning av treningsmomenter.
Hinderkonstruksjon/ sikkerhet/ mål.
Hundens anatomi
Agility og stress på hund
Oppvarming. Mental forberedelse av både hund og fører.
Skader på hund.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori dag og planlegging av nybegynnerkurset

Stikkord:

Utdanningsplanlegging:
- Forarbeid
- Motivasjon
- Kommunikasjon
- Instruktørens rolle i en læresituasjon
- Forskjellige undervisningsformer
- Hjelpemidler i undervisningen
Pedagogisk praksis:
- Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag.
Stress og stress mestring av hundefører.
Hundeførers kondisjon. Fordeler og ulemper ved fysisk godt/dårlig trent hundefører.

Problemstillinger:

Sørge for at alle deltar aktivt i både de teoretiske og praktiske leksjonene, slik at sensor kan danne seg ett inntrykk av om eleven er skikket for å bli trinn 2 Agilityinstruktør.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Planlegging av nybegynnerkurset

Stikkord:

Utarbeide kursplan, innehold og tidsfordeling for samling 5 og 6.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjoner, gruppearbeid.

5. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Holde nybegynnerkurset.

Stikkord:

Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnerkurset.

Arbeidsform og gjennomføring:

Undervise i både teoretiske og praktiske leksjoner. Instruktøreleven blir også vurdert av sensor om man er egnet til å bli instruktør.

6. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Holde nybegynnerkurset.

Stikkord:

Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnerkurset.

Problemstilling:

Undervise i både teoretiske og praktiske leksjoner. Instruktøreleven blir også vurdert av sensor om man er egnet til å bli instruktør.

7. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori dag samt planlegge nybegynnertrening

Stikkord:

Stress:
- Negativt stress
- Positivt stress
- Stress
- Hilse atferder
- Terminologi i læringspsykologien og metodologi
- Lek
- Ressursforsvar
- Strekking-underkastelse

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

8. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Teori dag samt planlegge og gjennomføre nybegynnertrening

Stikkord:

Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnertreningen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

9. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teori dag samt planlegge videregående treningen

Stikkord:

Bronsemerke. selvstudie.
Konk.regler/ dømming/ baner. Vesentlig selvstudie hjemme som gjennomgåes i plenum.
Konkurranseforberedelser. Hovedprinsipper – briefing. Vesentlig selvstudie.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

10. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Teori dag samt holde videregåendetrening

Stikkord:

Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til videregåendetreningen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretiske og praktiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjone

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKK`s regelverk.
Din Hund(1983) og Din Hund fortsetter(1986), av Sven Jærverud og Gunvor af Klinteberg-Jærverud 1983/86.
Hundens språk og atferd-en illustrert håndbok(2009) av Barbara Handelman 2009.
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/U-plan-trinn-II-AG-99-I-BRUK.pdf

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet NKK trinn 3 agility instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKK`s regelverk.
Din Hund(1983) og Din Hund fortsetter(1986), av Sven Jærverud og Gunvor af Klinteberg-Jærverud 1983/86.
Hundens språk og atferd-en illustrert håndbok(2009) av Barbara Handelman 2009.
http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/U-plan-trinn-II-AG-99-I-BRUK.pdf

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjemaer enten Studieforbundets sine eller egne skjemaer utviklet av lærer(trinn 3 instruktøren)