6166 NKK Agility instruktør Trinn 2

Godkjent for 8–75 timer  |  3–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Utdanne trinn 1 instruktører til trinn 2 instruktører med fagområde Agility.
 • Kunne holde nybegynner og videregåendekurs og treninger innen Agility, unntatt instruktør utdannelseskurs, de er forbeholdt trinn 3 instruktørene.
 • Kunne sette opp både teoretiske og praktiske leksjoner, samt kunne lage kursplaner for kurs inne Agility.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle trinn 1 instruktører som ønsker å bli trinn 2 agilityinstruktører.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Teoridag.

Stikkord:

 • Instruktørens oppgaver og plikter som bemyndiget instruktør i NKK.
 • Hinderkonstruksjon/ sikkerhet/ mål.
 • Agility og stress på hund
 • Oppvarming. Mental forberedelse av både hund og fører.
 • Skader på hund.
 • Stress og stress mestring av hundefører.
 • Hundeførers kondisjon.
 • Fordeler og ulemper ved fysisk godt/dårlig trent hundefører.
 • Hundens anatomi

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

2. samling
TmL: 7
Tema:
Teoridag

Stikkord:

 • Grunntrening.
 • Klatre -hoppe- løpe- balansere. Generelt + enkelt hindre.
 • Baneforståelse.
 • Baneoppsett, herunder hele baner, treningsbaner for både nybegynner og videregående.
 • Trening og forståelse av momenter i banen. Oppsett og tegning av treningsmomenter.
 • Hinderkonstruksjon/ sikkerhet/ mål.
 • Hundens anatomi
 • Agility og stress på hund
 • Oppvarming. Mental forberedelse av både hund og fører.
 • Skader på hund.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

3. samling
TmL: 8
Tema:
Teori dag og planlegging av nybegynnerkurset

Stikkord:
Utdanningsplanlegging:

 • Forarbeid
 • Motivasjon
 • Kommunikasjon
 • Instruktørens rolle i en læresituasjon
 • Forskjellige undervisningsformer
 • Hjelpemidler i undervisningen

Pedagogisk praksis:

 • Planlegging og gjennomføring av leksjon, gruppearbeid og foredrag.
 • Stress og stress mestring av hundefører.
 • Hundeførers kondisjon. Fordeler og ulemper ved fysisk godt/dårlig trent hundefører.

Problemstillinger:
Sørge for at alle deltar aktivt i både de teoretiske og praktiske leksjonene, slik at sensor kan danne seg ett inntrykk av om eleven er skikket for å bli trinn 2 Agilityinstruktør.

4. samling
TmL: 7
Tema:
Planlegging av nybegynnerkurset

Stikkord:
Utarbeide kursplan, innehold og tidsfordeling for samling 5 og 6.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, diskusjoner, gruppearbeid.

5. samling
TmL: 8
Tema:
Holde nybegynnerkurset.

Stikkord:
Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnerkurset.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Undervise i både teoretiske og praktiske leksjoner.
 • Instruktøreleven blir også vurdert av sensor om man er egnet til å bli instruktør.

6. samling
TmL: 7
Tema:
Holde nybegynnerkurset.

Stikkord:
Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnerkurset.

Problemstilling:

 • Undervise i både teoretiske og praktiske leksjoner.
 • Instruktøreleven blir også vurdert av sensor om man er egnet til å bli instruktør.

7. samling
TmL: 8
Tema:
Teori dag samt planlegge nybegynnertrening

Stikkord:
Stress:

 • Negativt stress
 • Positivt stress
 • Stress
 • Hilse atferder
 • Terminologi i læringspsykologien og metodologi
 • Lek
 • Ressursforsvar
 • Strekking-underkastelse

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

8. samling
TmL: 7
Tema:
Teori dag samt planlegge og gjennomføre nybegynnertrening

Stikkord:
Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til nybegynnertreningen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

9. samling
TmL: 8
Tema:
Teori dag samt planlegge videregående treningen

Stikkord:

 • Bronsemerke. selvstudie.
 • Konk.regler/ dømming/ baner. Vesentlig selvstudie hjemme som gjennomgåes i plenum.
 • Konkurranseforberedelser. Hovedprinsipper – briefing. Vesentlig selvstudie.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, teoretiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjoner

10. samling
TmL: 7
Tema:
Teori dag samt holde videregåendetrening

Stikkord:
Holde teoretiske og praktiske leksjoner for de påmeldte til videregåendetreningen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretiske og praktiske leksjoner, gruppearbeider og diskusjone

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne og lærer/instruktør:

 • NKK's regelverk.
 • Din Hund(1983) og Din Hund fortsetter(1986), av Sven Jærverud og Gunvor af Klinteberg-Jærverud 1983/86.
 • Hundens språk og atferd-en illustrert håndbok(2009) av Barbara Handelman 2009.
 • http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/01/U-plan-trinn-II-AG-99-I-BRUK.pdf

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Utdannet NKK trinn 3 agility instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.