6156 Redningshund - sommer

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan en redningshund utdannes, og å motivere elevene til å forsette innen Norske Redningshunder (NRH) Gi deltakere praktisk og teoretisk kunnskap og videreutvikle deltakerne innen praktisk og strategisk oppbygging av søk i og gjennomføring av søk i teig. Gjennomføring av øvelse, der det trenes på strategisk oppbygging av søk, ko-arbeid, samband, orientering og samarbeid under søket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å trene og utdanne hund innen NRH

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Teori - redningshund

Stikkord

Hva er en redningshund? Utstyr. De forskjellige søksøvelsene; spor, rundering og felt. Formålet med å utdanne redningshunder. Samarbeidspartnere. Motivasjon - figuranter, belønning, ros. Hold fast/apporteringsøvelser.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning

Problemstillinger
Hva synes din hund er god belønning ? Hvordan er man god figurant ?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema: Spor, rundering og felt. Teori og praksis

Stikkord
Demonstrasjon. Legging av spor/slepespor/avslutning. Legging av felt/korridorer m/ gjenstander. Vind/vær. Tidsfaktor. Terreng. Rundering. Praksis med egen hund, instruktør følger med

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon/instruktsjon. Praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger
Halsing eller fastbitt. Fert og tidsfaktor i forbindelse med sport og felt. Figurantinteresse

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema:Praksis redningshund

Stikkord
Repetisjon. Praktisk legging av spor og felt/korridorer. Øving med egen hund - veiledning av instruktør. Videre arbeid med melding og rundering. Observasjon og veiledning av instruktører

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Tid fra påvirkning til gjennomføring av øvelse

4. samling
Timer med lærer: 8
Tema: Praksis redningshund

Stikkord
Apportering av gjenstander i spor. Fra korridor til felt. Fra melding til rundering. Praksis m/ veiledning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger
Nødvendighet av fortsatt påvirkning/motivasjon. Kommunikasjon mellom hund og fører

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Din Hund" av Sven Järverud, "Din Hund Fortsetter" av Sven Järverud Spor og runderingshefte av Østli og Hennum
Sporhunden Runderingshunden "Din Hund Fortsetter" av Sven Järverud

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør sommer i NRH