6156 Redningshund - sommer

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan en redningshund utdannes, og å motivere elevene til å forsette innen Norske Redningshunder (NRH) Gi deltakere praktisk og teoretisk kunnskap og videreutvikle deltakerne innen praktisk og strategisk oppbygging av søk i og gjennomføring av søk i teig. Gjennomføring av øvelse, der det trenes på strategisk oppbygging av søk, ko-arbeid, samband, orientering og samarbeid under søket.

Målgruppe

Alle som har lyst til å trene og utdanne hund innen NRH

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori - redningshund

Stikkord

Hva er en redningshund? Utstyr. De forskjellige søksøvelsene; spor, rundering og felt. Formålet med å utdanne redningshunder. Samarbeidspartnere. Motivasjon - figuranter, belønning, ros. Hold fast/apporteringsøvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning

Problemstillinger

Hva synes din hund er god belønning ? Hvordan er man god figurant ?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Spor, rundering og felt. Teori og praksis

Stikkord

Demonstrasjon. Legging av spor/slepespor/avslutning. Legging av felt/korridorer m/ gjenstander. Vind/vær. Tidsfaktor. Terreng. Rundering. Praksis med egen hund, instruktør følger med

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon/instruktsjon. Praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger

Halsing eller fastbitt. Fert og tidsfaktor i forbindelse med sport og felt. Figurantinteresse

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praksis redningshund

Stikkord

Repetisjon. Praktisk legging av spor og felt/korridorer. Øving med egen hund - veiledning av instruktør. Videre arbeid med melding og rundering. Observasjon og veiledning av instruktører

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Tid fra påvirkning til gjennomføring av øvelse

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praksis redningshund

Stikkord

Apportering av gjenstander i spor.  Fra korridor til felt. Fra melding til rundering. Praksis m/ veiledning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger

Nødvendighet av fortsatt påvirkning/motivasjon. Kommunikasjon mellom hund og fører

Litteratur/materiell for deltakerne

"Din Hund" av Sven Järverud, "Din Hund Fortsetter" av Sven Järverud Spor og runderingshefte av Østli og Hennum

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør sommer i NRH

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Sporhunden Runderingshunden "Din Hund Fortsetter" av Sven Järverud