6150 Grunnkurs blodspor

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegere som ønsker å utdanne ettersøkshunder, Hundeeiere med ønske om positiv og nyttig aktivisering av seg selv og sin hund.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Presentasjon og teori

Stikkord
Hva er målet for sportreninga? Hva er et kunstig blodspor? Hva er et ettersøksspor? Motivasjon og belønning, motivasjon for å gå spor, begynneropplæring og egnet utstyr

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag med Power Point, video, white-board og diskusjon

Problemstillinger
Hvorfor det er viktig å ha et mål med treninga? Positiv innlæring gir best resultat - hunden må være motivert for oppgaven. Hvilken belønning fungerer best på de forskjellige hundene?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord
Komme igang: Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå et enkelt blodspor. Treningstips, luktesans og fertforhold

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk trening med veildning, teori og diskusjon

Problemstillinger
Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet? Flere måter å komme igang på. Hvordan påvirker temperatur, fuktighet og underlag sporet?

3. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord
Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene. Praksis: Vi øker vanskelighetsgraden på sporet - lengde, vinkler, alder. Teori: Vegen til godkjent ettersøkshund (blodsporprøve - fersksporprøve), flere treningstips. Diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring
Observasjon og praktisktrening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger
Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

F.eks.undervisningsheftet "Kurs i Blodspor" av Wenche R. Krogstad og Stig Meier Berg
"Ettersøk av skadet hjortevilt" av Børre Pettersen og Stein Lier-Hansen, "Ettersøkshunden, trening og godkjenningsprøver" av Anne Buvik, "At arbejd med schweisshunde" av Niels Søndergaard. Regelverk for blodsporprøver og fersksporprøver (NKK)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening og føring av egen hund på blod- og ferskspor, og grunnleggende undervisningskompetanse.

Avsluttende prøve/eksamen

Grunndig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje, diskusjon og utfylling av eget skjema.

Utfyllende opplysninger

Weekendkurs