6147 Lek med hund

Godkjent for 4–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å bruke lek som verktøy i arbeid med hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle uannsett rase og alder.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Leketeknikk

Stikkord
Presentasjon av instruktører og deltakere. Lek som metode. Definisjon på lek! Forklaring av definisijon. Kontakt, kroppsholdning, generell lydighet, innkalling Individuell gjennomgang av hund og eier. Arbeider mot individuelle mål. All teori praktiseres. Alle får praktisere innkalling m/lek som belønning, på slutten av dagen.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori kombinert med praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hva er lek? Hvorfor lek er viktig? Hvor kan en bruke lek? Hvordan leke?

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema
Lek i hverdagen

Stikkord
Slipp, kommando, passitvitet/aktivitet, lek/ro, roøvelser, lek styrker, lek kontrollerer

Arbeidsform og gjennomføring
Teori kombinert med praktisk arbeid.

Problemstillinger
Hvordan lære å slippe? Hvordan sette på kommando? Hvordan lære hunden å roe ned etter lek? Hvordan lære hunden av/på knapp? Hvordan bruke lek som belønning i hverdagen/trening? Hvordan styrke/moderere hunden? Individuellt arbeid med hund og eier, og all teori praktiseres!

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Notater fra kursleder som er basert på "aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør".
på talefot med hunden: Turid Rugaas Kontakt kontrakten: Eva Bodfaldt Lydighetstrening i teori og praksis: Canis forlaget Leketeori v/pedagogisk forum

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skal ha god kjennskap til lek med ulike typer hunder, forståelse av hundeatferd og kroppspråk. God forståelse for pedagogisk arbeid med hund og mennesker.

Avsluttende prøve/eksamen

Oppsummering pr.dag og evalueringsskjema fylles ut i slutten av hvert kurs.

Utfyllende opplysninger

Kan være både over flere kvelder og over en helg.