6140 Utstillingsteknikk

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Utstillingsteori

Stikkord
Hva skjer på en utstilling? Hva må man huske å ha med. Gjennomgang av NKKs utstillingsreglement. Enkel hundeanatomi og eksteriørbegreper.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og diskusjon.

Problemstillinger
Hvordan er gruppeinndeling, regler for deltakelse, premiegrader, sløyfer, titler og lignende? Hvordan lese/forstå kritikkskjemaet? Hvordan stelle hunden i forkant og hvordan bør handler være kledd på utstillingen?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Grunnleggende handling.

Stikkord
Hvordan handle/vise din hund? Trene på tannvisning og at fremmede tar på hunden. Gjennomgang av den enkelte hund. Hvordan stille og lignende? Råd og vink.

Arbeidsform og gjennomføring
Lærerstyrt dialog, gruppejobbing, praktiske oppgaver ute. Visning av en og en hund mens de andre ser på.

Problemstillinger
Hva kjennetegner den enkelte hunderase og er det noe spesielt man bør huske på? Få hunden til å bevege seg riktig i ringen og takle å bli tatt på av fremmede.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Videreutvikling av handlinga.

Stikkord
Videre praksis med en og en hund. Tannvisning og lignende. Trene bevegelser og kontakt med flere hunder i ringen.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske oppgaver og kontinuerlig dialog om hvordan vise hunden enda bedre.

Problemstillinger
Hvordan få hunden til å bevege seg korrekt og ha god kontakt med handleren når det er flere hunder i ringen?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Prøveutstilling.

Stikkord
Montere en eksteriørring med band rundt. Med kurslærer som ringsekretær og ev. en tredje person i rollen som dommer. Visning av flere hunder samtidig, f.eks. fra samme gruppe, oppstilling for skriving av kritikk, "gruppepremiering". Kursevaluering og utdeling av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring
Mest mulig selvstendig praktisk jobbing for hver enkelt hundefører, med mulighet for korrigeringer og videre utvikling fra lærer. Dialog.

Problemstillinger
Hva skjer med fører og hund når det er konkurranse? Hvordan takle stresset som man kan føle i ringen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utdrag av NKKs utstillingsreglement. Ev. bøker av type hundeleksikon som kan gi tips om den enkelte hunderases standard.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha stilt ut hund eksteriørt på minst 2 større utstillinger, f.eks. NKK. Skal kunne reglementet og de ulike premiegradene, vite gangen i utstillingen fra oppmøte til BIS finale.