6132 Valpekurs fra 6 mnd.

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser, samt å gi hundeeierne grunnlag for grunnopplæring av egen hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Enkel læringsteori.

Stikkord
Hvordan hunder kan ha lært å vise redsel i bestemte situasjoner, viktigheten av å ikke forsterke hundens redsel, samt innlæring med påvirkning og forsterkning. Ulv, tamhund, raser og bruksområder. Fordel ved å ha hund. Historikk om hund.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg, gå pent i bånd og avslapping (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger
Hensikten/målet med forbudsord. Hvorfor forsterke ønsket atferd under innlæring, hva når hunden kan? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi råd til løsning).

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Menneskets signaler og stemmebruk.

Stikkord
Hemmende/truende signaler, lys kontra mørk stemme og hvordan redde mennesker beveger seg etc.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt, ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd og tannkontroll. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra fylte 6 mdr.)

Problemstillinger
Hvordan oppfører (noen) hunder seg når de møter mennesker som er redde for hunder - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hundens utvikling, problemfylte perioder. Hundens kroppsspråk.

Stikkord
Halv fysisk kjønnsmodning, fysisk kjønnsmodning, gode treningsperioder, psykisk modningsperiode, "fortung", "baktung", blotting av tenner, hodestilling og haleføring. (se Jærverud).

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.)

Problemstillinger
Hva gjør vi med hunder som ikke kommer på innkalling? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.)

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Apport, stell og røkt av hund.

Stikkord
Hvilke atferder skal hunden utføre under apporteringsøvelse? Hvordan kan vi bygge opp/sette sammen øvelsen? Stell og røkt av hund, pelspleie, sårbehandling, vaksinering, forsikring etc.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Problemstillinger
Hvorfor bør vi trene hunden regelmessig?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Hundens atferd.

Stikkord
Litt om rangordning, dominans, revir og taktile signaler. (se Jærverud og Grunnkurs for hund fra 6 mdr.).

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, apport fase 1 og innkalling. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger
Hva gjør vi med hunder som knurrer ved matskål eller knurrer mot fremmede - og hvorfor? (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Læringstrappen. Stimulans - respons - konsekvens.

Stikkord
Nyinnlæring, opprettholdelse og generalisering. (se Begynnerkurs i lydighet av Nils A. Johannessen).

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praktisk jobbing med øvelsene: kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, tannkontroll, hilse pent, dekk fra holdt, innkalling og apport fase 1 og 2. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Problemstillinger
Hva gjør vi med hunder som er redde for folk, bjeffer bår det ringer på døren etc. (Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger).

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lederskap, direkte, indirekte og aktivisering. Framtidige kurs.

Stikkord
Hvordan vise for hunden at den ikke er den viktigste i flokken. Hilse på hunder sist ved gjenkomst til hjemmet, hunden sist ut dører etc. (se Jærverud og Grunnkurs fra 6 mdr.).

Arbeidsform og gjennomføring
Merkeprøve: Lineføring, dekk fra holdt, sitt i 1/2 minutt, innkalling fra sitt og dekk i 1 minutt.

Problemstillinger
Ta opp problemer som hundeeierne har med egne hunder, gi forslag til løsninger.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes av Askøy Hundeklubb.
Valpekurs fra 3-6 mdr. av Nils A. Johannessen. Din Hund av Jærverud og kursplan for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet, instruktørveiledning og kopieringsoriginaler av Nils A. Johannessen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold