6131 Valpekurs fra 3 - 6 mnd.

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeeierne innsikt i valpens behov og miljøets betydning for at valpen skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og samfunn.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle valpeeiere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Valpens forutsetninger, viktighet for miljøtrening, læring (påvirkning+belønning) og oppdragelse. (se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Stikkord
Flokklederens oppgaver, aktivisering av valpen, skape trygge regler/grenser, la valpen få utforske omgivelsene, valpen trives ikke alene, familien erstatter flokken. Innlæring av sitt, avslappingsøvelse og forbudsord.( se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praksis: innlæring av sitt og ligg, avslappingsøvelse og forbudsord (se Jærverud, kurshefte Valpekurs fra 3-6 mdr.)

Problemstillinger
Dominans, hva gjør vi med en dominant valp, hvilke atferder kjennetegner den dominante? Hva med valp som bevokter? Hvordan og hvorfor lære valpen å slappe av? (se Jærverud)

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Kommunikasjon hund/mennesker

Stikkord
Stirrende øyne, bred kropp/armer, vifte med armer, "sint" stemme, stemmebruk. Vi må forstå valpen og innse at den tolker vår atferd ut fra sine forutsetninger. Valpen skjønner ikke at den har gjort noe galt for 3 timer eller 5 dager siden. (se Jærverud)

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praksis: innlæring av sitt, ligg,

Problemstillinger
Hva lærer valpen dersom den kan dra i båndet og komme dit den vil (til en annen hund f.eks)? Hvordan øke valpens frekvens i å "ta en tur innom" eier, når man er på tur? Hva skal vi gjøre når valpen tigger og hvorfor?. Valpens utvikling og betydning for læring (se Jærverud) Problemer som deltakerne har med valpen sin.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Faste rutiner forutsetning for et godt hundehold. Stell og røkt av valp.

Stikkord
8 gyldne regler, se kursplan for valpekurs 3-6 mdr. av N.A.J. Stell og røkt av valp. Pelsstell, vaksinering, klippe klør, ormekur, stell av sår etc. (se Jærverud)

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praksis: jobbing med øvelsene: sitt, ligg,

Problemstillinger
Hva innebærer det å betinge en øvelse? Forholdet mellom hund og barn? Valpers lek med barn? (se Jærverud) Problemer som deltakerne har med valpen sin.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Orientering om NKK og hundesport generelt. Framtidige kurs

Stikkord
Utstilling, bruks. LP. agility, viltspor, jakttrening, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet.

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk undervisning, praksis: sitt, ligg.

Problemstillinger
Stress, redd valp og valpebiting (se Jærverud). Problemer som deltakerne har med valpen sin

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Valpekurs fra 3-6 mdr.(Deltakerhefte og instruktørveiledning kjøpes fra Askøy Hundeklubb)
Valpekurs fra 3-6 mdr. av Nils A. Johannessen, din Hund av Jærverud og kursplan for valpekurs, grunnkurs og begynnerkurs i lydighet, instruktørveiledning og kopieringsoriginaler av Nils A. Johannessen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.