6128 Ettersøkshund- innføring og trening

Mål

Ettersøk, trening av ettersøkshund, blodspor og ferskspor,

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å trene hunden frem til godkjent ettersøkshund / evt. for kun å delta på prøver .

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset skal gi en innføring i hensiktsmessig opplegg for gradvis å trene opp en hund på kunstig utlagt blodspor - og en kort innføring i fersksporing. F.o.m. samling 2 skal den enkelte hundefører ha gått min. 1 spor.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Lovverk, ettersøksekvipasjen, skuddplassundersøkelse, regler for blodspor og ferskspor, treningsopplegg.

Stikkord

Hunderaser, skudd/skadested, regler, treningsopplegg, utstyr

Arbeidsform og gjennomføring

4 timer innendørs teori , 1 time ute - skuddplass/ skadested demo av sporlegging

Problemstillinger

Hunden, motivasjon, gradvis fremgang i treningen.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Det første korte treningsporet.

Stikkord

Kort spor, sporslutt, lek og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring

Legging av 50 - 100 m langt spor med godbit, gå dette etter ca 1 time med instruktør.

Problemstillinger

Hvordan motivere hunden, få den til å ta an sporet.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Gradvis forsiktig økende lengde på sporet

Stikkord

Korte spor, svake vinkler

Arbeidsform og gjennomføring

Legging av 50 - 150 m langt spor, gå med dette etter ca 1, 5 t.m. instruktør

Problemstillinger

Motivering - ikke gå for fort frem

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Individuell økning i sporlengde, om mulig legge inn en vinkel og et kort opphold ved utlegging av blod.

Stikkord

Økende lengde, vinkel , kort opphold.

Arbeidsform og gjennomføring

Legging av 100 - 200 m spor, vinkel og mulig kort opphold i blodstempling - drypp. Gå sporet med instruktør etter 1,5 - 2 t

Problemstillinger

Trening ved tap/opphold i blodsporet.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Trening på den sporlengde og evt de momenter som en nå individuellt har kommet til.

Stikkord

Hva behersker hunden / ekvipasjen så langt/ planlegge fortsatt trening på egenhånd med råd ifra instruktør. Kort innføring i fersksporing. Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Legge ut spor kvelden før i.h.t. hvor langt den enkelte har kommet. Samling på helgedag. Gå sporet med instruktør.

Problemstillinger

Fremgang- momenter det må trenes mere på - legge opp fortsettelsen med rådføring fra instruktør. Telefonstøtte.

Litteratur/materiell for deltakerne

Ettersøk og trening av ettersøkshund NJFF - NKKs regler for blod og ferskspor, kurshefte med skisser av treningspor med økende vanskelighetsgrad.

Krav til lærer/instruktør

Kurset instruktør ettersøk NJFF / evt aut . ettersøksdommer.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Instruktørmappe. CD kursleder grunnopplæring for instruktør NJFF, div aktuelle lovverk forøvrig som deltagere.

Opplegg for evaluering

Har utarbeidet skjema, felles samling med kommentarer.