6128 Ettersøkshund- innføring og trening

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ettersøk, trening av ettersøkshund, blodspor og ferskspor,

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å trene hunden frem til godkjent ettersøkshund / evt. for kun å delta på prøver .

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Lovverk, ettersøksekvipasjen, skuddplassundersøkelse, regler for blodspor og ferskspor, treningsopplegg.

Stikkord
Hunderaser, skudd/skadested, regler, treningsopplegg, utstyr

Arbeidsform og gjennomføring
4 timer innendørs teori , 1 time ute - skuddplass/ skadested demo av sporlegging

Problemstillinger
Hunden, motivasjon, gradvis fremgang i treningen.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Det første korte treningsporet.

Stikkord
Kort spor, sporslutt, lek og motivasjon

Arbeidsform og gjennomføring
Legging av 50 - 100 m langt spor med godbit, gå dette etter ca 1 time med instruktør.

Problemstillinger
Hvordan motivere hunden, få den til å ta an sporet.

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Gradvis forsiktig økende lengde på sporet

Stikkord
Korte spor, svake vinkler

Arbeidsform og gjennomføring
Legging av 50 - 150 m langt spor, gå med dette etter ca 1, 5 t.m. instruktør

Problemstillinger
Motivering - ikke gå for fort frem

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Individuell økning i sporlengde, om mulig legge inn en vinkel og et kort opphold ved utlegging av blod.

Stikkord
Økende lengde, vinkel , kort opphold.

Arbeidsform og gjennomføring
Legging av 100 - 200 m spor, vinkel og mulig kort opphold i blodstempling - drypp. Gå sporet med instruktør etter 1,5 - 2 t

Problemstillinger
Trening ved tap/opphold i blodsporet.

5. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Trening på den sporlengde og evt de momenter som en nå individuellt har kommet til.

Stikkord
Hva behersker hunden / ekvipasjen så langt/ planlegge fortsatt trening på egenhånd med råd ifra instruktør. Kort innføring i fersksporing. Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring
Legge ut spor kvelden før i.h.t. hvor langt den enkelte har kommet. Samling på helgedag. Gå sporet med instruktør.

Problemstillinger
Fremgang- momenter det må trenes mere på - legge opp fortsettelsen med rådføring fra instruktør. Telefonstøtte.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ettersøk og trening av ettersøkshund NJFF - NKKs regler for blod og ferskspor, kurshefte med skisser av treningspor med økende vanskelighetsgrad.
Instruktørmappe. CD kursleder grunnopplæring for instruktør NJFF, div aktuelle lovverk forøvrig som deltagere.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset instruktør ettersøk NJFF / evt aut . ettersøksdommer.

Avsluttende prøve/eksamen

Har utarbeidet skjema, felles samling med kommentarer.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal gi en innføring i hensiktsmessig opplegg for gradvis å trene opp en hund på kunstig utlagt blodspor - og en kort innføring i fersksporing. F.o.m. samling 2 skal den enkelte hundefører ha gått min. 1 spor.