6127 Hverdagslydighet - grunnkurs

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Gjøre hundeeiere i stand til å bidra til et ansvarlig hundehold i samfunnet og fremme mulighetene for aktivitet med hund.
  • Gi hundeeierne innsikt i hundens behov, dens utvikling og miljøets betydning for at den skal utvikle seg til et harmonisk og omgjengelig dyr for eier, familie og omgivelser.
  • Gi hundeeierne grunnlag for trening av hverdagslydighet av egen hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema: Presentasjon av kursdeltakere og deres hunder. Orientering om kurset. Gjennomgang av læringsmetoder og planlegging av læringsmål for den enkelte hundeeier/hund.
Stikkord: Kursleder vil følge opp den enkelte hund individuelt og vil dermed tilpasse mål og aktiviteter etter den enkelte hund.
Arbeidsform: Teori

2. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Kontakt, sitt, ligg, gå pent i bånd og avslapping. Ulike måter å belønne hunden på.
Arbeidsform: Praksis

3. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Stemmebruk, tannvising og "bli" introduseres for de som ikke har trent på dette tidligere.
Arbeidsform: Praksis

4. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Innkalling og hilse pent.
Arbeidsform: Praksis

5. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. "Stå" introduseres i tillegg til tidligere øvelser.
Arbeidsform: Praksis

6. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. "Dekk" introduseres i tillegg til tidligere emner.
Arbeidsform: Praksis

7. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Ulike aktiviseringsøvelser for hund introduseres. Hopping over hinder på kommando.
Arbeidsform: Praksis

8. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg. Problemadferd - hva kan gjøres.
Arbeidsform: Praksis

9. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg.
Arbeidsform: Praksis

10. samling
TmL: 1
Tema: Grunnferdigheter i hverdagslydighet
Stikkord: Den enkelte hundeeier/hund trener videre under veiledning fra det nivå de befinner seg.
Arbeidsform: Praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ingen

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør fra NKK

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Ettersom studieplanen er bygget på individuell oppfølging av den enkelte hundeeier og hund, bør ikke maksimalantallet deltakere på et kurs overstige 6 hunder med eier(e).
Evalueringsskjema deles ut på siste kurskveld slik at instruktør kan videreutvikle kurset kontinuerlig.