6123 Klikkerkurs for nybegynnere

Godkjent for 4–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å bruke klikker som verktøy for innlæring av hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere i klikkertrening.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Hva er klikkertrening?

Stikkord
Hvordan lære inn klikker lyden? Hva kreves av treneren og hvordan oppleves klikkertrening for hunden?

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, Praksis.

Problemstillinger
Første samling er uten hund. Deltagere skal selv prøve seg som klikkertrenere og hund. Deltagere får i lekse å lære inn klikker lyden på hunden sin til neste kurskveld.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Vi tar inn en og en hund: Har hunden lært at klikker lyden betyr belønning? Når klikker vi? Hvor høy frekvens og hvorfor?

Stikkord
Er belønningen verd å jobbe for?

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis. Foredrag

Problemstillinger
Vi vil etterhvert begynne å få en kreativ hund, la han få lov til det. Klikk og belønn det du vil ha, overse det du ikke vil ha. Hunden vil gjøre det som lønner seg for han. Deltagerne skal fortsette å trene inn klikkerlyden til neste kurskveld. De fikk veiledning etter første testen og vet nå hvor langt hver enkelt er kommet og hva de trenger å trene på.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Labbe target. Shaping. Frivillig adferd. Crossoverhund

Stikkord
Labbe target på musematte.

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag, Demonstrasjon på deltagernes hunder.

Problemstillinger
Fordel med kreativ hund, lett å fange frivillig adferd! En hund som fra før er vant med å bli korrigert trenger lengre tid på å bli kreativ, så vær tålmodig og la hunden se hva som lønner seg. Ikke korriger! Deltagerne får i lekse å lære inn labbe target på musematten.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Deltagerne viser labbe target på hundene. Nese target, strategisk belønning og frivillig adferd.

Stikkord
Target stick , sirkushund,

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon. Foredrag, Demonstrasjon av instruktør. Hva kan vi bruke klikker, div target ol. til videre?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Klikker
"Klikkertrening for din hund" av Morten Egtvedt & Cecilie Køste

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Må ha erfaring med klikker trening selv. Instuktøren bør selv ha deltatt på klikkerkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.