6120 Agility - nybegynner - helg

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi grunnleggende opplæring i agility.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 7
Tema: Oppstart med introduksjon. Agility. Generelt om læringsteorier. Hinder.

09.00 INNE Betaling, utdeling av kompendier 09.15 Presentasjon, kursopplegg, timeplan. 09.30 Hva er agility? 09.45 Pause. 10.00 Generelt om innlæring. Hvordan bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne.

11.00 UTE Bryte barrieren. Gjennomgang av de enkelte hinderne i grupper på 3-4 ekvipasjer. 12.00 Lunsj.

12.30 INNE Hindersikkerhet. Riktig passering av hinderne.

13.15 UTE Fortsettelse på å bryte barrieren.

14.00 INNE Prinsipper for innlæring med hund. Trening av agility.

14.45 UTE Innøving av hindersikkerhet.

15.30 INNE Oppsummering av første dag. Spørsmål. Avslutning 1. dag.

Problemstillinger: Hva er agility? Hvordan bryter vi barrierer for hinderpasseringer?

2. samling
Timer med lærer: 7
Tema: Repetisjon, hindersikkerhet, føring og kommunikasjon, gjennomgang på bane, utdeling av diplomer, info. om trening og konkurranser.

09.00 INNE Kort repetisjon: Hva lærte vi i går? Spørsmål du glemte i går.

09.30 UTE Fortsettelse av innføring av hindersikkerhet.

10.25 INNE Føring, kommunikasjon, kontroll, tempo, samarbeide fører/hund.

11.10 UTE Trening føring, kontroll, samarbeide fører/hund.

12.00 Lunsj.

12.30 INNE Konkurranseregler.

13.15 UTE Trening føring og kontroll.

14.00 INNE Den første konkurransen.

14.45 UTE Gjennomgang på hel bane.

15.30 INNE Utdeling av diplomer, informasjon om trening, kommende konkurranser m.m.

16.00 Avslutning.

Problemstillinger: Hva lærte vi i går?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Eget kompendium "Agility er gøy". Bestilles hos NKK.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktiske øvelser

Utfyllende opplysninger

Kurset kan også gjennomføres over 6 kvelder (Studieplannummer 6121)