6113 Valpekurs

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi hundeeierne en innføring i grunnleggende dressurøvelser og aktivisering av valper og unghunder. Deltakerne skal etter kurset på egen hånd kunne foreta innlæring av enkle momenter, både hverdagsdressur og enkle konkurranseøvelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere med hunder på valpestadiet, dvs. opp til ca. 6 mnd. Særlig førstegangshundeeiere og uerfarne hundeeiere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Frammøte uten hund. Grunnleggende hjelpemidler

Stikkord: Bånd/ball/motivasjon/belønning mv.Bruk av kommandoer, bevisst hundehold, viktighet av sosial trening.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Innlæring i kontakt - forskjellige metoder

Stikkord: Begynnende innkalling (hjelpefører), gå pent i bånd. Hilsetrening.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Innlæring av sitt: Marsj i forskjellig tempo. Innlæring av rolig. Potebandasjering og kloklipp.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Hundens språk. Vise tenner. Videre kontaktøvelser. Fortsettelse på innkalling. Begynnende dekk.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Repetisjon av sitt og dekk. Teori: Hundens modningsperioder. Innkalling (hvis tid). Gå pent. Lekmomenter.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Tannvisning.

Stikkord: "På plass", større krav enn "gå pent". Kontakttrening med forstyrrelser (andre hunder). Aktivisering av hund, hvorfor og hvordan (balansering/problemløsning). Praktisering i mindre grupper.

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema: På plass, stå, stell av pels.

Stikkord: På plass med enkle vendinger. Stell av hund (bl.a. pelsstell) Aktivisering av hund (innlæring som aktivisering).

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema: Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang. Innlæring/trening.

Stikkord: Videre innlæring av "stå" og gå pent i bånd. Demonstrasjon/gjennomgang av apportering, alle faser og innlæring/trening av fase 1

Arbeidsform og gjennomføring: Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerne får kommenterte litteraturlister samt diverse treningstips.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Det benyttes lærekrefter med god faglig bakgrunn- erfaring med egen hund og instruktørkurs. Lærerne går som hjelpetrenere under to kurs før de får ansvaret for eget kurs. Det benyttes instruktør samt hjelpeinstruktør.

Avsluttende prøve/eksamen

Det benyttes kurskritikk - deltakerne får et spørreskjema med en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål siste kvelden. Deltakernes holdninger oppfanges gjennom hele kurset.

Utfyllende opplysninger

Deltakerne møter med hund (unntatt første kveld). Lærerstyrt undervisning i en blanding av demonstrasjon, teori og praksis. Viktig å lære deltakerne det teoretiske grunnlaget selv om valpen ikke får til det som skal læres. Påvirke eiernes holdninger til hunden slik at hunden skal bli behandlet på dens egne premisser. Ansvarsbevisst hundehold. Det forutsettes at deltakerne benytter tiden mellom kveldene til aktiv oppfølging og trening med egen hund.