6110 Dressurkurs for hund

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeeierne grunnlag for grunndressur av egen hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Presentasjon, kursdeltakere, orientering om kurset.

Stikkord
Teori: "Lederskap", motivasjon, lineføring. "fot, sitt og frihet".

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Repetisjon og nye øvelser.

Stikkord
Lineføring. Nytt: Vendinger, stopp, bli sittende (trygghet)

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske øvelser

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Lineføring øket krav og repetisjon.

Stikkord
Korrekte vendinger og stopp. Bli sittende, innkalling, dekk, trygghet.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Repetisjon lineføring m.m.

Stikkord
Ensidige vendinger, teten, innkalling, sitt på avstand, dekk, bli sittende(større krav)

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

5. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Gjennomgang av øvelser

Stikkord
Teoretisk ev. demonstrasjon med egen hund

Arbeidsform og gjennomføring
Foredrag

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Lineføring, Sitt. Dekk.

Stikkord
Lineføring, variasjon i distraherende momenter. Sitt. Raskhet i dekk.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

7. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Lineføring. Innkalling. Apport

Stikkord
Lineføring med variasjon. Innkalling KRAV dekk, teori apport.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktiske øvelser og teori

8. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Apport. Repetisjon.

Stikkord
Apport holde, ev. hinder for selskapshunder.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis. Repetisjon

9. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Apport. Hopp. Oppvisning

Stikkord
Fortsatt apport,hopp over hinder. Oppvisning av en med lydighetsmerke

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis

10. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Repetisjon

Stikkord
Gjennomgang av alle øvelser

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bane

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent hundeinstruktør