6109 Freestylekurs

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundens ledsager skal kunne lære hunden lydighet og samhandling med mennesker ved hjelp av dans og musikk. Ved hjelp av instruktør skal hundefører lære hunden å utøre momenter som; "rull rundt", "slalom mellom bena", "snurre rundt", som settes sammen til en hel øvelse/dans/program. Ved hjelp av instruktør lærer vi hvordan vi kan komponere de forskjellige øvelsene slik at vi kan lage en hel øvelse/program til musikk selv.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hunder og eiere kan jobbe med freestyle. Da det alltid er individuelle program kan man legge det opp til den enkelte hund og førers evner. Det finnes for eksempel rullestolbrukere som trener freestyle med sin hund. I enkelte land er det egne konkurranser for handikappede

Innhold

1. samling
TmL: 7
Tema:
Lørdag. Ved hjelp av instruktør lærer vi forskjellige momenter , som på søndagen kan settes sammen til et program/hel øvelse.

Stikkord:

 • Får hjelp og kreative inspill fra instruktør til hvilke momenter vi må lære hunden. Både teoretisk og praktisk.
 • Avhengig av hvilket nivå ekvipasjen er på, lærer vi hvilke momenter og hvordan hundefører går frem for å lære hunden de forskjellige momentene.
 • Trening på momenter. Maks ti ekvipasjar som blir delt i to grupper som bytter på å trene - da unngår vi å slite hundene helt ut og deltakarane får sett på hverandre.
 • Læring ved hjelp av å observere andre i aksjon.
 • Tips til momenter som kan trenes på: slalom/åttetall mellom bena, rygge baklengs, følge etter fører forlengs/baklengs/sideveis, stå på to, target,snurre rundt, rulle rundt, hopp og vendinger med masse mer!

Arbeidsform:

 • Instruktør instruerer praktisk arbeid/trening med hund. Hver enkelt med sin egen hund.
 • Tilpasset hver enkelt ekvipasje og det nivå den er på.
 • Teori inne i klubblokale.

Problemstillinger:

 • Hvordan få hunden til å utføre adferder frivillig, med minimalt med signaler?
 • Hvordan få hunden til å utføre momenter?
 • Kroppspråk. Hvordan oppnår vi best mulig kontakt?
 • Hvordan bryte en øvelse i flere momenter?
 • Hvordan sette sammen momentene til en øvelse?
 • Hvordan kan vi variere kroppsposisjonen og momentene, slik at vi kan få variasjon i enkle øvelser?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Søndag. Fortsetter der vi slapp på lørdagen. Fortsetter å trene på momenter. Lærer hvordan vi kan sette sammen momentene til èn øvelse/et program.

Stikkord:

 • Får hjelp og kreative inspill fra instruktør til hvilke momenter vi må lære hunden. Både teoretisk og praktisk.
 • Avhengig av hvilket nivå ekvipasjen er på, lærer vi hvilke momenter og hvordan hundefører går frem for å lære hunden de forskjellige momentene.
 • Trening på momenter og øvelser. For så å sette disse sammen.
 • Maks ti ekvipasjar som blir delt i to grupper som bytter på å trene - da unngår vi å slite hundene helt ut og deltakarane får sett på hverandre.
 • Læring ved hjelp av å observere andre i aksjon.

Arbeidsform:

 • Instruktør instruerer praktisk arbeid/trening med hund. Hver enkelt med sin egen hund.
 • Tilpasset hver enkelt ekvipasje og det nivå den er på.

Problemstillinger:

 • Hvordan setter vi sammen momenter til en øvelse?
 • Koreografi og musikkvalg.
 • Hvordan får vi glidende overganger mellom momentene/ øvelsene?
 • Hvordan setter vi sammen øvelsene til et program med musikk?
 • Hva gjør vi videre etter kurset? for å lære nye ting og opprettholde det vi har lært. Diskusjon. planlegging. Tips....

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Litteratur som kan være kjekt å ha, men ikkje nødvendig for å gå på kurset: . "Lets Dance" av Donna Ball . Freestyle -å danse med hunden av Merete Andersen

For lærer/instruktør:

 • "Lets Dance" av Donna Ball Freestyle "-å danse med hunden" av Merete Andersen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktør i Freestyle

Utfyllende opplysninger

To dagers kurs. Lørdag og søndag kl. 10:00-17:00 Freestyle, går ut på å sette sammen et fritt, kreativt lydighetsprogram til musikk. Man kan også kalle det å "danse" med hunden. Man setter sammen et individuelt program som inneholder øvelser som å snurre rundt, rulle rundt, slalåm mellom bena, diverse hopp og vendinger med mer. Positiv treningsmetode. For å ha det moro sammen med hunden? For å bedre samarbeidet med hunden - og kanskje for å underholde deg selv og andre? Ved å trene freestyle vil du få mye glede sammen med din hund. Du vil også oppleve at vanlig lydighetstrening blir lettere, da du plutselig har fått en mer oppmerksom og arbeidsglad kamerat.