5571 Fluebinding - begynner

Godkjent for 4–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære grunnleggende teknikker, materialer og mønstre innenfor fluebinding, slik at de har en solid plattform å utvikle seg videre fra etter kursets slutt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som interesserte i å lære fluebinding: Både Juniorer og seniorer, medlemmer og ikke-medlemmer!

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Bindeutstyr og materialer, med smakebit på teknikker.

Stikkord
Systematisk gjennomgang av utstyr, materialer, teknikker, inspirasjonskilder og hjelpelitteratur, smakebit på øvingen

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger
Hvilket utstyr og hvilke materialer er nødvendig, og hva bør prioriteres til innkjøp? Hvordan brukes utstyret og materiellet i bindesituasjonen? Hvorfor fluefisker og fluebinder vi?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Utdyping av bindeteknikker, og binding av store enkle streamervarianter

Stikkord
Bindeteknikker, binding av streamere (sjøørretfluer)

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger
Hvordan binder vi med de ulike teknikkene, og når bruker vi dem? Hvordan lage enkle, men gode streamer-fluer?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Binding av mer avanserte fluer: nymfer og tørrfluer.

Stikkord
Binding av nymfer, tørrfluer med hackle, tørrfluer med vinger.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, instruksjon, øvelse og erfaringssamtale.

Problemstillinger
Hvordan binder vi med de ulike teknikkene, og når bruker vi dem? Hvordan lage gode nymfer og tørrfluer til fluefiske? Hva bør deltakerne gjøre videre for å utvikle seg som fluebindere?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nødvendig litteratur og materiell blir utdelt til bruk på kurset (det gjelder følgende): Litteratur: "Fluebinding spesial", Fiskeklubben NJFF Materiell: Bindestikker og bindemateriell til utlån
Alt som tidligere er lest av litteratur i kombinasjon med erfaring.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren fluefisker med god kompetanse som fluebinder.

Avsluttende prøve/eksamen

Vi benytter Studieforbundets evalueringsskjema.