5570 Fluekasteinstruktør NJFF

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Kurset skal gi deltakerne kompetanse til selv å drive lokale kurs i fluekasting.
 • Foruten innføring og veiledning samt øving i kasteteknikk, inneholder kurset en grunnopplæring i pedagogikk/veiledning av kursdeltakere.
 • Kurset ledes av en autorisert fylkesinstruktør for fluekasting

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere som vil praktisere som fluekasteinstruktør.

 

Kompetansekrav:

 • Erfaring med fluekasting over flere år.
 • Beherske kast over hodet med og uten dobbelt-trekk
 • Beherske kast fra vannet og med hinder bak (vannkast, herunder spey/rullekast/underhåndkast)

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Kartlegging av deltakere. Praktisk metodisk trening. Metodikk og pedagogikk

Stikkord:

 • Introduksjon og kursgjennomgang. 
 • Kartlegging av nivå på deltakerne – de kaster kursleder observerer.
 • Kastesektor, stangtopp, start/stopp, de vanligste feilene.
 • Metodikk og pedagogikk

Arbeidsform:
Teori og praktiske øvelser med observasjon og instruksjon. Kartlegging

2. samling
TmL: 3
Tema:
Vannkast. Innlæringsprogresjon trinn for trinn.

Stikkord:

 • Vannkast
 • innlæringsprogresjon trinn for trinn
 • Praktisk metodisk trening.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med instruksjon

3. samling
TmL: 3
Tema:
Kastefeil – årsaker og løsninger. Praktisk metodisk trening

Stikkord:

 • Gjennomgang av årsaker og virkninger til de vanligste kastefeilene
 • Analyser og feilretting
 • Kunsten å kaste feil på kommando
 • Vannkast - egentrening

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med instruksjon

4. samling
TmL: 3
Tema:
Egenferdighet, oppgaveløsning.
Instruktørrollen: Praktisk metodisk instruktørtrening.

Stikkord:

 • Egenferdighet – arbeid med oppgaver for egentrening.
 • Gjennomgang av instruktørrollen
 • Praktisk metodisk instruktørtrening: Deltakerne prøver seg som instruktører på hverandre.

Arbeidsform:
Oppgaveløsning. Praktiske øvelser med instruksjon

5. samling
TmL: 3
Tema:
Kursmetodikk for lokale kurs.
Gjennomgang av eksamen og oppsummering.

Stikkord:

 • Kursmetodikk – gjennomgang av organisering avvikling av lokale kastekurs
 • Gjennomgang av eksamen - praktisk og teoretisk
 • Oppsummering

Arbeidsform:
Teori. Praktiske øvelser med instruksjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Det er utarbeidet eget materiell til kurset, og som tilleggslitteratur anbefales Mathias Lilleheims bok og DVD ”ZzzzzzAP.
 • Videre er boken “Fluefiske trinn for trinn” av Frank Strifeldt og Mel Kriegers bok og DVD ”Kunsten å kaste med flue”, gode supplementer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF-autorisert fylkesinstruktør for utdanning av lokale instruktører.

Instruktørkandidatene bør inneha pedagogiske ferdigheter og interesse for formidling og veiledning

Avsluttende prøve/eksamen

Kunnskapstest:
Praktisk test: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen på ca 90 minutter og en praktisk/metodisk eksamen på ca. 20 minutter (pr.deltaker) knyttet til progresjonen fra “0” til ferdige fluekast (undervisning av nybegynnere).

Gjør oppmerksom på at selve eksamen ikke er støtteberettiget etter Voksenopplæringsloven. Her vil det da bare bli gitt støtte til gjennomgåelse av eksamen/eksamensformen.

Utfyllende opplysninger

Lokaliteter:

 • Deler av undervisningen kan foregå innendørs i fasiliteter med muligheter for bruk av AV- hjelpemidler. Praktiske øvelser skal foregå på egnet lokalitet innen-eller utendørs. Dersom den praktiske delen skal foregå innendørs, fordrer dette en hall med nok plass både til for–og baksleng for et fluekast.

Kvalifiserende:

 • Kurset har som målsetting å utdanne lokale fluekasteinstruktører som skal drive kastekurs og opplæring i fluekasting i regi av NJFFs lokalforeninger. Autorisasjon som instruktør forutsetter at det er inngått avtale mellom lokalforening og instruktørkandidat om virksomhet.