5559 Fluekasting - enhånds

Mål:

Nybegynnere skal etter endt kurs være i stand til å beherske overhåndskast og kast fra vannet på et nivå som gjøre dem i stand til å utøve et enkelt fluefiske, men i første rekke som et godt grunnlag for selv å gå videre med oppøving av egne ferdigheter.

Målgruppe:

Alle som vil lære fluekasting. Kurset kan tilrettelegges både for nybegynnere og for viderekomne

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset inngår normalt som et tilbud i den lokale JFF.
Kurset skal foregå på egnet lokalitet innen- eller utendørs. Dersom den praktiske delen skal foregå innendørs, fordrer dette en hall med nok plass både til for–og baksleng for et fluekast.
Kurset er ikke kvalifiserende.
Kurset har ingen kunnskapstest.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon av utstyr, ord og uttrykk, fluekastets grunnprinsipper. Noe praktiske øvelser

Stikkord:

Presentasjon av utstyr – stang, snelle snøre, fortom.
”Hva er et fluekast” (1,5 timer)
- Fluekastets grunnprinsipper.
- Gjennomgang av nødvendig utstyr for å kunne kaste og fiske med flue
- Knuter, fluer og tilpassing til praktisk fiske
Praktisk øvelser: (1 time)
. Gjennomgang av progresjonen før man kommer til kasting med stang og snøre
. Litt kasting uten dobbeltrekk for å avslutte denne seansen

Arbeidsform:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Progresjonsøvelser uten stang og snøre, dobbeltrekk, blindsleng.

Stikkord:

. Kort repetisjon av progresjonsøvelsene uten stang og snøre
. Kasting uten dobbeltrekk: Løft og legg og kasting med snøre i luften
. Dobbeltrekksprogresjonen uten stang og snøre
. Løft og legg ned med dobbeltrekk
. Blindslenger med dobbeltrekk
. Skyting av snøre med dobbeltrekk

Arbeidsform:

Praktiske øvelser med instruksjon

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Perfeksjonering av grunnteknikker
Nye stilarter / spesialkast for enhånds, spey m.m.

Stikkord:

. Kasting med og uten dobbeltrekk for perfeksjonering av allerede innlærte grunnteknikker
. Nye stilarter for de som vil prøve mer utfordrende fluekasting
. Spesialkast for enhånds overhodekasting

Progresjon for speykasting (1- eller 2-hånds)
. Forståelse og kontroll på kjelkebevegelser med ”kort stang” (stangdel) uten snøre
. ”Kjelketrening” i tauoppsett med og uten håndspåleggelse fra makker på stangtoppen
. På vann med kort snøre – Fokus på jevne overganger når kjelken skal ”tegnes”
. Husk kroppsbruk ved igangsetting av både innkast og utkast
. Fokus på nederste arm gjennom utkastet – høy stopp

Arbeidsform:

Praktiske øvelser med instruksjon

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Videre øvelser med spesialkast som spey, snakeroll osv.
Repertisjoner

Stikkord:

De andre variantene av speykasting
. Vinklet speykast (løft, transportetappe, kjelke (innkast) og utkast
. Vanlig snakeroll: Ellipse, kjelke og utkast
. Snakeroll fra andre siden: 180 graders retningsforandring, ellipse, kjelke og utkast
. Andre varianter for de som ønsker det

Repetisjon av 1-hånds overhodekasting
. Perfeksjonering av de personlig enhåndsteknikkene over hode

Arbeidsform:

Praktiske øvelser med instruksjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det er utarbeidet eget materiell til kurset, og som tilleggslitteratur anbefales Mathias Lilleheims bok og DVD ”ZzzzzzAP.
Videre er boken “Fluefiske trinn for trinn” av Frank Strifeldt, Andreas Fismens DVD ”Rett linje” og Mel Kriegers bok og DVD ”Kunsten å kaste med flue”, gode supplementer.
NB! Det er viktig å opplyse om deltakerne må ha med utstyr selv, eller om det finnes utstyr til utlån.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal ledes av NJFF-autorisert instruktør, eller instruktør med tilnærmet lik kompetanse.

Kompetanserav til deltakerne:

Ingen

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema ligger tilgjengelig gjennom "min side" i NJFFs Portal