5559 Fluekasting - enhånds

Godkjent for 4–12 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Nybegynnere skal etter endt kurs være i stand til å beherske overhåndskast og kast fra vannet på et nivå som gjøre dem i stand til å utøve et enkelt fluefiske, men i første rekke som et godt grunnlag for selv å gå videre med oppøving av egne ferdigheter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære fluekasting. Kurset kan tilrettelegges både for nybegynnere og for viderekomne

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Presentasjon av utstyr, ord og uttrykk, fluekastets grunnprinsipper. Noe praktiske øvelser

Stikkord:

 • Presentasjon av utstyr – stang, snelle snøre, fortom.
 • ”Hva er et fluekast” (1,5 timer)

Fluekastets grunnprinsipper.

 • Gjennomgang av nødvendig utstyr for å kunne kaste og fiske med flue
 • Knuter, fluer og tilpassing til praktisk fiske
 • Praktisk øvelser: (1 time)
 • Gjennomgang av progresjonen før man kommer til kasting med stang og snøre
 • Litt kasting uten dobbeltrekk for å avslutte denne seansen

Arbeidsform:
Teori og praktiske øvelser med instruksjon.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Progresjonsøvelser uten stang og snøre, dobbeltrekk, blindsleng.

Stikkord:

 • Kort repetisjon av progresjonsøvelsene uten stang og snøre
 • Kasting uten dobbeltrekk: Løft og legg og kasting med snøre i luften
 • Dobbeltrekksprogresjonen uten stang og snøre
 • Løft og legg ned med dobbeltrekk
 • Blindslenger med dobbeltrekk
 • Skyting av snøre med dobbeltrekk

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med instruksjon

3. samling
TmL: 3
Tema:

 • Perfeksjonering av grunnteknikker
 • Nye stilarter
 • spesialkast for enhånds, spey m.m.

Stikkord:

 • Kasting med og uten dobbeltrekk for perfeksjonering av allerede innlærte grunnteknikker
 • Nye stilarter for de som vil prøve mer utfordrende fluekasting
 • Spesialkast for enhånds overhodekasting
 • Progresjon for speykasting (1- eller 2-hånds)
 • Forståelse og kontroll på kjelkebevegelser med ”kort stang” (stangdel) uten snøre
 • ”Kjelketrening” i tauoppsett med og uten håndspåleggelse fra makker på stangtoppen
 • På vann med kort snøre – Fokus på jevne overganger når kjelken skal ”tegnes”
 • Husk kroppsbruk ved igangsetting av både innkast og utkast
 • Fokus på nederste arm gjennom utkastet – høy stopp

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med instruksjon

4. samling
TmL: 3
Tema:

 • Videre øvelser med spesialkast som spey, snakeroll osv.
 • Repertisjoner

Stikkord:

 • De andre variantene av speykasting
 • Vinklet speykast (løft, transportetappe, kjelke (innkast) og utkast
 • Vanlig snakeroll: Ellipse, kjelke og utkast
 • Snakeroll fra andre siden: 180 graders retningsforandring, ellipse, kjelke og utkast
 • Andre varianter for de som ønsker det
 • Repetisjon av 1-hånds overhodekasting
 • Perfeksjonering av de personlig enhåndsteknikkene over hode

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med instruksjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Det er utarbeidet eget materiell til kurset, og som tilleggslitteratur anbefales Mathias Lilleheims bok og DVD ”ZzzzzzAP.
- Videre er boken “Fluefiske trinn for trinn” av Frank Strifeldt, Andreas Fismens DVD ”Rett linje” og Mel Kriegers bok og DVD ”Kunsten å kaste med flue”, gode supplementer.
- NB! Det er viktig å opplyse om deltakerne må ha med utstyr selv, eller om det finnes utstyr til utlån.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av NJFF-autorisert instruktør, eller instruktør med tilnærmet lik kompetanse.

Utfyllende opplysninger

Kurset inngår normalt som et tilbud i den lokale JFF.
Kurset skal foregå på egnet lokalitet innen- eller utendørs. Dersom den praktiske delen skal foregå innendørs, fordrer dette en hall med nok plass både til for–og baksleng for et fluekast.
Kurset er ikke kvalifiserende.
Kurset har ingen kunnskapstest.