527 Livet i og rundt skjærgården

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å bli kjent med livet i sjøen, på holmer og skjær. Å skape videre interesse for de som vil eller trenger å komme seg mer ut i naturen, slik at de selvstendig kan nyte av de ressuer vi har tilgang til i form av mat, drikke og opplevelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å lære om livet i og rundt skjærgården. Dette er et kurs for de som har ingen kunnskap til de som har noe kunnskap. 

Innhold

Lære om lovverk og forskrifter om det å ferdes i skjærgården.

Lære om hva som finnes i vannet, hvilke ressurser man kan bruke fra vannet. Og hva som ikke er lov. 

Lære om livet på holmer og skjær, spesielt rundt fugler som hekker. Hvordan man kan hjelpe dem mot fiender, hvilke ehensyn man må ta i hekkeperioden. Bekjempelse av villmink, hvordan og hvorfor. 

Se på hvilke arter som finnes både i vannet og over vannet. Med arter menes alt som er levende. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lov om frilufsliv

Naturmangfoldloven

Forskrift om brannforebygging

Samling 5 arter i jegerprøven

Ressurser med kunnskap om havet og fiske

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Dette er et kurs som setter teori og praksis sammen, det vil foregå ute i naturen fra båt eller land. 

Skal det overnattes er det kursets innhold satt i praksis i forhold til bruk av telt/lavvu samt bål. 

Krav til lærer/instruktør

Trenger tilstrekkelig kunnskap om temaet og formidlingevne. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve, men det anbefales å gjennomføre en uformell test på Forms eller tilsvarende, slik at instruktøren får tilbakemelding på  hvor mye deltagerne har fått med seg. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.