526 Insporama

Godkjent for 4–25 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

1) Inspirasjonssamling for frivillige i lokal aktivitet. Her skal de få påfyll av inspirasjon og kunnskap for å kunne ta bedre fatt på sitt arbeid som frivillige i klubbene sine.

2) Fylkesstyreopplæring 1 - opplæring for nye fylkesstyremedlemmer

3) Fylkesstyreopplæring 2  - spissa kunnskap for erfarne fylkesstyremedlemmer

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

1) Klubbrådgivere og andre frivillige i lokale klubber, ingen krav til forkunnskaper

2) Ferkse fylkesstyremedlemmer i 4H, ingen krav til forkunnskaper

3) Erfarne fylkesstyremedlem i 4H, gjennomgått fylkesstyreopplæring 1

Innhold

1) Innholdet varierer fra felles bolker sammen med fylkesstyreopplæring til spesifikke workshop retta inn mot for eksempel hvordan starte opp en ny klubb. 

2) Vi har utarbeidet en fullstendig modul der modul 4-8 skal gjennomføres på Insporama. Disse handler om blant annet hvordan sitte i et fylkesstyre, hvem er 4H, hvordan være leder/styremedlem/økonomiansvarlig, og synliggjæring.

3) Dette varierer, tilpasset etterlyst behov. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vi har ingen utarbeida læringsressurser, men tilpasser innholdet etter ønska behov fra de frivillige.

Organisering og arbeidsmåter

Vi samler alle deltagerne over en helg og arbeider via forelesninger, workshops og gruppearbeid.

Krav til lærer/instruktør

De skal være trygge i tematikkene de skal gjennomføre.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.