525 Grunnkurs Kano

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Deltakeren introduseres til kanoen og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkle, praktiske øvelser lært å bruke kano, åre og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkel manøvrering av kanoen, samt enkle sikkerhetsrutiner og øvelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å lære å bruke kano på tur. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Momenter

 • Introduksjon til kano, sittestilling og åra
 • Generelt om sikkerhet. Bruk av vest og grunnleggende sikkerhetsteknikk
 • Lasting og pakking av kano
 • Trimming av kano
 • Løfte, bære og sette ut kano
 • Kameratredning i kano
 • Padle framover
 • Framdriftstak
 • Bakoverpadling
 • Stoppe kanoen
 • Sideveis forflytning av kanoen
 • Støttetak: høyt og lavt støttetak
 • Styretak: sveipetak, brekktak, J-tak, hengtak og sidetrekk
 • Introduksjon til krysstak
 • Ilandstigning
 • Sikring av kanoen etter ilandstigning
 • Padleaktiviteten avholdes på skjermet flattvann

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Padling.no

Organisering og arbeidsmåter

Fysisk oppmøte, helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Krav til lærer/instruktør

Sertifisert aktivitesleder kano

Avsluttende prøve/eksamen

Bestått ved fullstendig gjennomføring. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.