524 Sti og merkekurs

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

DNT-kursene i tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter, er tilpasset innholdet i Merkehåndboka og er ment å gi grunnleggende og god kunnskap om tilrettelegging i naturen. Gjennom en felles opplæring i tilrettelegging og synliggjøring av turruter sikres god kompetanse og en felles holdning til hvordan dette arbeidet skal foregå.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

DNT-medlemmer

Innhold

Turrutestigen består av 3 trinn

Turrutekurs – tilrettelegging og synliggjøring av turruter (digitalt kurs 1-2 timer i Motimate)
Stikurs (fotrute) (Fysisk forelesning med PPT nederst på denne siden ca. 3 timer eller digitalt kurs 2-3 timer i Motimate)
Praktisk stikurs 15 timer med reisevei
Det vil også bli utviklet spesifikke turrutekurs for sykkelruter og ro- og padleruter.

Turrutekurs – tilrettelegging og synliggjøring av turruter (digitalt kurs 1,5 timer)
For å få tilgang til det digitale turrutekurset, kreves en bruker i e-læringsplattformen Motimate. Du kan selv registrere en bruker på denne siden.

Under grupper velger du: Medlemsforening du har tilknytning til eller er nærmest bosatt til
Under rolle velger du: Turruteansvarlig

For å ta kurset kan du benytte nettleser: https://www.motimateapp.com/ eller laste ned appen Motimate gratis. Når du skal logge inn, får du beskjed om å skrive inn ditt MotiSpace. Her skriver du DNT.

Stikurset (fotrute) (teoridel 3 timer + praktisk del 15 timer)
Stikurset er for alle som skal arbeide praktisk med tilrettelegging og synliggjøring av forruter/ stier.
Kurset består av en teoridel på 3 timer og denne kan gjennomføres ved fysisk forelesning (i dokumentarkivet under finner du en Power Point for kursleder til dette kurset). Det er også mulig å gjennomføre teoridelen av stikurset via et digitalt kurs i Motimate – her vil deltakerne bruke 2 til 3 timer.

Den praktiske delen av stikurset er satt til 15 timer med reisetid. Her er målet at deltakerne får praktisert og merket enten en nymerking eller en remerking av en sti. Kursholder kan for eksempel være en merkeansvarlig i det lokale turlaget eller lignende. Dersom dere ikke har lokal kompetanse innenfor dette vil det være mulig å ta kontakt med DNT for å få råd om aktuelle kursholdere som kan ta i mot et slikt opprag. Det er flere måter å utføre den praktiske delen. Enten flere kvelder lokalt, en helg i fjellet eller en helgedag alt etter hvilket terreng/område som passer kursdeltakere/lokalforening.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lenke til aktuelle læringsressurser 

Ta kontakt med en av følgende angående kursopplegget eller kurs i ditt område:
Anne-Mari Planke, DNT: anne-mari.planke@dnt.no, tlf 91191811
Torgeir Nergaard Berg, DNT: torgeir.berg@dnt.no tlf 41103450

Organisering og arbeidsmåter

Som beskrevet under innhold og lenken til læringsressurser

Krav til lærer/instruktør

Som beskrevet under innhold og lenken til læringsressurser

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksaemn

Utfyllende opplysninger

Timer gjennomført som e-læring (en og en) gir ikke tilskudd og skal ikke rapporteres inn. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.