523 Garn- og linefiske

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om fiske med garn og line, med regelverk for tillatte typer, nedsenkning, merking osv.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og voksne med interesse for båtliv og fisking. Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Barn fra 8 til 12 år i følge med foresatt, Ungdom fra 12 kan delta alene.

Innhold

 • Fiske med garn og line fra båt
 • Lære om line typer, agn, egning, setting og trekking av line
 • Lære om garn typer, setting trekking og greing av garn
 • Lære om håndtering av fangst, bløgging, utbløing, sløying, filetering
 • Lære om tilbereding av fangst i felt
 • Lære om sikkerhet og bruk av båt
 • Instruksjon om regelverk og sikkerhet
 • Instruksjon om line typer og agn. Praktisere egning, setting og trekking av line
 • Instruksjon om garn typer, Praktisere setting trekking og greing av garn
 • Instruksjon og praktisering i håndtering av fangst, bløgging, utbløing, sløying, filetering
 • Tilbereding av fangst i felt

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Minst en voksen per båt med kunnskap og erfaring fra bruk av båt, fiske med garn og line.
 • Enkelte voksne med kunnskap om tilbereding.
 • Båt, påhengsmotor, garn, line, tauverk, fiskestenger, redningsvester, kniver, fjøl, bålpanne, varmrøyk, førstehjelpsutstyr, kommunikasjon.
 • Båter kan tildels leies, liner og garn kan tildels lånes av medlemmer og instruktører. Noe innkjøp og kostnader må påregnes

Organisering og arbeidsmåter

 • Det må gjøres påmelding i god tid slik at antall båter og nødvendig utstyr kan planlegges og skaffes til veie. Det må skaffes agn og råvarer for fiske og tilbereding.
 • Noen av instruktørene bør sette ut garn og liner tilpasset antall båter dagen før arrangementet.
 • Instruktører gir informasjon fortløpende under praksis.
 • Deltagere begynner dagen med egning og setting av line, evt sniksnøre. Garn og liner fra dagen før trekkes. Fangst bløgges, bløs ut og sløyes.
 • Deltagere får prøve å gre garn og sette ut for øvingens del, de kan trekke direkte etter om det ikke ønskes stående.
 • Fangst forberedes, tilberedes og spises.
 • Line satt samme dag trekkes, fangst håndteres
 • Avslutning med rengjøring av båt og håndteringav redskap

Krav til lærer/instruktør

 • Voksne båtkyndige med rett til å føre båt (Båtførerbevis om behov) og god erfaring fra garn og line fiske og kjennskap til regelverk.
 • Voksen med god erfaring fra håndtering og tilbereding av fangst.
 • Voksen med opplæring i førstehjelp.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.