5223 Beverjakt

Mål

Lære om biologi og adferd, praktisk jaktplanlegging, lover og forskrifter, skyting mot beverfigur og praktisk jakt

Målgruppe

Jegerprøvekandidater og andre som vil starte med beverjakt

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Biologi og adferd

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk evt. med praktisk undervisning

Problemstillinger

Hvordan lever beveren ?
Hva lever den av ?
Fiender ?
Hvor lever den ?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Lover og forskrifter

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk fremføring

Problemstillinger

Hvilke krav stilles for å jakt bever ?
Hvordan gå frem for å få tilgang til beverjakt ?
Hva slik våpentype er lovlig ?
Hvem søker man tillatelse hos ?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Praktisk jakt

Arbeidsform og gjennomføring

Legge til rette for en praktisk gjennomføring av jakten samt delta på en jaktsekvens med kyndig veiledning, Gjennomføre skytetrening før jaktstart på beverskiver./ evt. flåing av bever.

Problemstillinger

Hvor skal en skyte for å avvlive en bever,
Hva må en ta hensyn til under praktisk jakt
Hvordan flår man en bever?

Litteratur/materiell for deltakerne

Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen

Krav til lærer/instruktør

Jegerprøveinstruktør eller ha generelt god kunnskap om bever

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen