5223 Beverjakt

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om biologi og adferd, praktisk jaktplanlegging, lover og forskrifter, skyting mot beverfigur og praktisk jakt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jegerprøvekandidater og andre som vil starte med beverjakt

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Biologi og adferd

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk evt. med praktisk undervisning

Problemstillinger
Hvordan lever beveren ?
Hva lever den av ?
Fiender ?
Hvor lever den ?

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Lover og forskrifter

Arbeidsform og gjennomføring
Teoretisk fremføring

Problemstillinger
Hvilke krav stilles for å jakt bever ?
Hvordan gå frem for å få tilgang til beverjakt ?
Hva slik våpentype er lovlig ?
Hvem søker man tillatelse hos ?

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Praktisk jakt

Arbeidsform og gjennomføring
Legge til rette for en praktisk gjennomføring av jakten samt delta på en jaktsekvens med kyndig veiledning, Gjennomføre skytetrening før jaktstart på beverskiver./ evt. flåing av bever.

Problemstillinger
Hvor skal en skyte for å avvlive en bever,
Hva må en ta hensyn til under praktisk jakt
Hvordan flår man en bever?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen
Forskrifter, "Beveren" bok utgitt av Landbruksforlaget skrevet av Kåre Vidar Pedersen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Jegerprøveinstruktør eller ha generelt god kunnskap om bever