522 Sambandsprosedyre

Godkjent for 4–10 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære elevene teoretisk og praktiske grunleggende ferdigheter i sambansdprosedyrer uavhengige av sambandstype.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom med interesse for samband. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Innhold

Del 1 - Teori, lære om hvorfor det opperesres med sambandsprosedyrer

 • Lære riktig taleteknikk
 • Lære ekspedisjon av meldinger
 • Lære ekspedinsjonsord
 • Lære bruk og forståelde av en sambandsplan
 • Lære bruk og forståelse av en kanalplan
 • Lære det fonetiske alfabetet

Del 2 - Praktisk bruk  

 • Øve på bruk av sambansutstyr i tåd med sambandsprosedyre 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Sambandsutstyr til ca 1/4 av deltakerne 

Opptrykk av:

 • Fonetiske alfabetet
 • Fkspedinsjonsord
 • Eksempler på kanalplan
 • Eksempel på sambansplan

Organisering og arbeidsmåter

Klasseromsudervising. Veiledning med instruktør/lærer. Praktisk trening i grupper

Krav til lærer/instruktør

God erfaring med bruk av sambandsutstyr/emnene i kurset

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test/eksamen.

Utfyllende opplysninger

Bidrar med forkunskaper til kursene:

 • 1752 VHF/SRC kurs - Maritim Radio
 • 224 Amatørradio- lisens

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.