521 Annenmaskinist

Godkjent for 10–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om bruk og vedlikehold av motor.

F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
K-12 Utvikle nysgjerrighet, og få øvelse i å utføre vitenskapelige eksperimenter.
K-5   Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr.
K-8   Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Mindre båt 15 år, Større båt  18 år.  Ellers ikke andre krav til forkunnskap.

Innhold

Deltakerne skal i løpet av kurset lære seg å kunne:

Peke ut og forklar de ulike delene på en forbrenningsmotor.
Vise at de vet hva som bør kontrolleres før en forbrenningsmotor startes. Vise at de kan fylle brennstoff, olje og kjølevann og foreta tilsyn med batterier.
Vise at de kan starte motoren og ha normalt tilsyn med den. Vise riktig stell av motor og propellanlegg, og vise at de kan stanse motoren.
Forklare de vanligste årsaker til at motoren ikke vil starte og til motorstopp. Vis at de kan reparere enkle feil.
Forklare hvordan motorbrann kan forebygges og hvordan den slukkes.
Sette opp en liste over verktøy og reservedeler det er nødvendig å ha ombord.
Vise at de kan bruke de lensepumper båten har.
Peke ut og forklare motorens elektriske system.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Speiding.no 

 

Organisering og arbeidsmåter

Kurset arrangeres enten over flere samlinger eller et helgekurs. Innholdet vil bestpå av både teori og praktiske øvelser. 

Krav til lærer/instruktør

Erfaren speiderleder eller instruktør med erfaring og kompetanse på motorlære.

Avsluttende prøve/eksamen

Ved gjennomført kurs utdeles annenmaskinistmerket

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.