5205 Hagledommer

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Deltakerne skal være kjent med regelverkets oppbygging og tolking av dette.
- Deltakerne har praktisert veiledning og klagehåndtering

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aktuelle dommere på lokalforeningens stevner

Krav til forkunnskaper:
- Deltakerne skal ha minimum en sesongs erfaring som konkurranseskytter

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Teori om prinsipper og regelverk for hagledommer

Stikkord:

Leksjon 1. (2.5 timer)

  • Vellkomst
  • Grunnleggende prinsipper
  • Sikkerhet

Leksjon 2. (3.5 timer)

  • Regelverket


Arbeidsform:
Teori. Forelesning med dialog og spørsmål.

2. samling
TmL: 5
Tema:
Praksis for autorisasjon av hagledommer. Test.

Stikkord:
Leksjon 3.

  • Praktiske øvelser. (1.5 timer)
  • Oppsummering. (1.5 timer)

Leksjon 4.

  • Praktisk dømming. (2. timer)
  • Teoritest/avslutn. (1.time)

Arbeidsform:
Praksis på/ved skytebane og test til slutt.

 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
Dommerkandidatene skal før kurset starter ha gjennomgått og satt seg inn i følgende litteratur:
- Regler for jaktskyting
”Standplassledelse og anvisning”
*Forskrifter for anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli 1988

Til samling 1. leksjon 2 hører "NJFFs regelhefte".

For lærer/instruktør:
- Til Samling 1. leksjon 1. og 2 hører: "Fra instruktørsidene på www.njff.no"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kurset ledes av autorisert fylkesinstruktør for hagleskyting.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset avsluttes med Test i samling 2. lekssjon 4.

Utfyllende opplysninger

Kurset lokaliseres til ved skytebane
Kurset kvalifiserer til autorisasjon som hagledommer
Kurset har en kort skriftlig test
Testen i samling 2. leksjon 4. er ikke tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven.