5205 Hagledommer

Mål:

Deltakerne skal være kjent med regelverkets oppbygging og tolking av dette.
Deltakerne har praktisert veiledning og klagehåndtering

Målgruppe:

Aktuelle dommere på lokalforeningens stevner

Eventuelle merknader:

Kurset lokaliseres til ved skytebane
Kurset kvalifiserer til autorisasjon som hagledommer
Kurset har en kort skriftlig test
Testen i samling 2. leksjon 4. er ikke tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori om prinsipper og regelverk for hagledommer

Stikkord:

 • Leksjon 1. (2.5 timer)
  - Vellkomst
  - Grunnleggende prinsipper
  - Sikkerhet
 • Leksjon 2. (3.5 timer)
  - Regelverket

Arbeidsform:

Teori. Forelesning med dialog og spørsmål.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praksis for autorisasjon av hagledommer. Test.

Stikkord:

 • Leksjon 3. - Praktiske øvelser. (1.5 timer)
  - Oppsummering. (1.5 timer)
 • Leksjon 4. - Praktisk dømming. (2. timer)
  - Teoritest/avslutn. (1.time)

Arbeidsform:

Praksis på/ved skytebane og test til slutt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Dommerkandidatene skal før kurset starter ha gjennomgått og satt seg inn i følgende litteratur:

 • Regler for jaktskyting
 • ”Standplassledelse og anvisning”
 • Forskrifter for anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli 1988

Til samling 1. leksjon 2 hører "NJFFs regelhefte".

Krav til deltakerne:

Deltakerne skal ha minimum en sesongs erfaring som konkurranseskytter

Krav til lærer/instruktør:

Kurset ledes av autorisert fylkesinstruktør for hagleskyting

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til Samling 1. leksjon 1. og 2 hører: "Fra instruktørsidene på www.njff.no"

Opplegg for evaluering:

Kurset avsluttes med Test i samling 2. lekssjon 4.