5202 Storviltjakt

Godkjent for 8–33 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi jegere ute erfaring i jakt på storvilt, innsikt i , og praktisk erfaring i jakt på elg, hjort og rådyr

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere uten erfaring i jakt på storvilt

Innhold

1. samling
TmL:3
Tema:
Lovverk, sikkerhet og jaktformer

Stikkord:

  • Lover og forskrifter, jaktledelse, sikkerhet, post og postvalg, jaktformer, ettersøk og ettersøkshunder, friluftsloven
  • Bruk og misbruk av sambandsutstyr

Arbeidsform:
Undervisning

Problemstillinger:
Hvilke lover regulerer jaktutøvelsen, motorferdsel i utmark, sikkerhet under jaktutøvelsen, jaktleders myndighet, ulike former for jakt m.m.

2. samling
TmL:3
Tema:
Skyting og skyteinstruksjon

Stikkord:
Våpen, skytestillinger, prøveskyting av våpen.

Arbeidsform:
Undervisning og praktisk skyting

Problemstillinger:
Ulike våpen, ballistikk, anslagsenergi, kuletyper, sjokkeffekt

3. samling
TmL:8
Tema:
Praktisk jakt

Stikkord:
Informasjon om dagens jakt, trekking av poster, kontroll av våpen/jegeravgiftskort, behandling av felt vilt og utvomming.

Arbeidsform:
Felt med en instruktør pr. deltaker. Kontinuerlig oppfølging.

Problemstillinger:
Bevegelse i felt, sikkerhet, avstandsbedømmelse, vurdere skudd ikke skudd, behandling av felt vilt, hygiene.

4. samling
TmL: 2
Tema:
Flåing, behandling av kjever/kjønnsorganer, oppsummering, evaluering av dagens jakt.

Stikkord:

  • Best mulig ivaretakelse av felt vilt, forvaltningens behov for data.
  • Evaluere jakta og dyras bevegelser i terrenget i forhold til poster/drivere, hundens arbeid.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid med lærer.

Problemstillinger:
Erfaringsutveksling og oppsummering av dagens situasjoner, veterinære bestemmelser for godkjenning av felt vilt.

5. samling
TmL:8
Tema:
Praktisk jakt

Stikkord:

  • Informasjon om dagens jakt, postfordeling, hundens arbeid, smygjakt, posteringsjakt.
  • Kart og kompass

Arbeidsform:
Praktisk jakt med lærer

Problemstillinger:
Dyras bevegelser i terrenget, atferd i naturen, andre brukere, dyras bruk av vind, høydesøk.

6. samling
TmL:2
Tema:
Jegeransvar

Stikkord:
Sosiale verdier under jaktutøvelsen, terrengutnyttelse (grad av jaktpress), andre brukere, vær-vind-lukt-syn.

Arbeidsform:
Undervisning, plenum

Problemstillinger:
Jegerens samfunnsansvar, dyras behov for ro.

7. samling
TmL:6
Tema:
Praktisk jakt, nedskjæring

Stikkord:

  • Utøvende jakt med lærer, ivaretakelse av felt vilt, kjøttskjæring.
  • Kart og kompass

Arbeidsform:
Felt, samt undervisning v. video og demonstrasjon v. kjøttskjæring.

Problemstillinger:
Hvordan sikre at rett kjøtt brukes på best mulig måte?

8. samling
TuL: 1
Tema:
Oppsummering og evaluering av kurset

Stikkord:
Innkvartering, skuddsjanser, kommunikasjon

Arbeidsform:
Plenum m. ordstyrer

Problemstillinger:
Lærernes og deltakernes vurdering av kurset, undervisningsmetodene, jaktutøvelsen for å kunne forbedre kurset.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Utdelt materiell, Storviltjakt (S. Lier-Hansen)

For lærer/instruktør:
- Utdelt materiell, den gode jakta, jaktleders ansvar, forskrifter og retningslinjer om viltforvaltning (DN)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gjennomgått 12 timers kurs i jaktinstruksjon, jegerprøveinstruktør,/ rifleinstruktør/hundeinstruktør. Lang og bred erfaring i jakt på elg, hjort og rådyr.