520 Førstemaskinist

Godkjent for 10–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om bruk og vedlikehold av motor.

K-5Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr.
K-8Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Mindre båt 15 år
Større båt 18 år

For å kunne ta kurset må du tilfredstill kravene til annenmaskinistmerket.

Innhold

Deltaker skal i løpet av kurset:

Vise at han/hun kjenner til ettersyn av motorfundamentet.

Tegne skjematisk og forklare prinsippene i en forbrenningsmotor. Fortelle om ulike smøreoljesystemer og ulike innsugingssystemer.
Fortelle om ulike kraftoverføringssystemer. Vise at han/hun kjenner til kontroll av aksel og propell.
Forklare om de enkelte delene i drivstoffsystemet. Vise at han/hun kan lufte og rengjøre drivstofftilførselsystemet. Forklare viktigheten av daglig vedlikehold (sikkerhet).
Forklare ulike kjølesystemer. Vise at han/hun kan kontrollere og vedlikeholde dem, og at han/hun kan vedlikeholde kjølevannspumpe.
Forklare våt og tørr eksos.
Vise riktig stell av batteri. Vise at han/hun finner frem på et enkelt koblingsskjema for motor. Foreta mindre reparasjoner og ettersyn av elektrisk anlegg.
Forklare ulike styresystemer og foreta nødvendig ettersyn av dem.
Vise at han/hun kan bruke feilsøkingsskjema og foreta reparasjoner ut fra det.
Være med på vinterservice og vårklargjøring av en motor.
Nevne ulike årsaker til eksplosjon og brann i båter med innenbordsmotor. Forklare hvilke mulige antenningskilder som er i motorrommet. Vise at han/hun kan bruke brannslukkingsapparat.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Speiding.no

 

Organisering og arbeidsmåter

Arrangeres over flere dager eller som helgekurs. 

Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser.

Krav til lærer/instruktør

Speiderleder eller ekstern instruktør med kunnskap, interesse og erfaring med motorlære. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ved gjennomført og godkjent kurs utdeles førstemaskinistmerket

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.