519 NBUs Lederskole

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha god organisasjonsforståelse, styrket motivasjon og gode verktøy til å ta initiativ og skape aktivitet i sine lokallag. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i Norges Bygdeungdomslag som ønsker å ta på seg verv i fremtiden, samt medlemmer som har verv som ikke dekkes av øvrig organisasjonsopplæring i NBU. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Innhold

Obligatoriske emner:

 • Ledelse
 • Prosjektarbeid
 • Arrangement og aktivitet
 • Styrearbeid
 • Økonomi
 • Kommunikasjon 

 

Valgfrie emner: 

 • NBUs historie
 • Søknadsskriving
 • Sponsormidler
 • Ledelse av frivillige
 • Tilrettelegging

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

• Presentasjoner
• Ressurser fra nedlastingssenter på nbu.no 
• Projektor
• PC

Organisering og arbeidsmåter

 • Forelesning/foredrag
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.