5188 Rådyrjakt

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi nye jegere innføring i rådyrjakt, teoretisk og praktisk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Unge førstegangsjegere.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innføring i rådyrjakt.

Stikkord
Våpen og ammmunisjon; hagle, rifle, kombi. Aktuelle hunderaser. Klær og utstyr. Kart og kompass. Jaktmåter. Værforhold, spor. Dokumenter; våpenkort, jegeravgift/kort, jaktløyve, ettersøksavtale.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning. Video. Gruppearbeid.

Problemstillinger
Rifle eller hagle?Hund eller ikke hund?

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Forberedelser til praktisk rådyrjakt.

Stikkord
Fremmøtested og tid. Jaktleder. Hva kan fèlles: Geit, bukk, kje. Gjennomgang av akt. jaktterreng. Poster, lagene, skytesektor. Bakgrunn. Ompostering ved los. Samlingssteder etter jakt. Kartgjennomgang. Avliving, utvomming, frakting. flåing og deling.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing. Overhead. Gruppearbeid

Problemstillinger
Identifikasjon; gjeit, bukk, kje, hjort. Når kan du forlate din post? Er stikking nødvendig? Hvordan gjøre dette?

3. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Praktisk rådyrjakt.

Stikkord
Info om opplegget. Presentasjon av jaktleder, instruktører og deltakere. Tildeling av oppgaver, drivere og poster. Hva gjør du dersom hunden får los? Ved event. felling; Utvomming og transport. Samling på avtalt sted. Båltenning.

Arbeidsform og gjennomføring
Deling i små grupper: Instruktør + 1 til 2 elever.

Problemstillinger
Hvilken post var best? Hørte alle hundelosen? Hva ble sett? Hva betydde vind- og værforhold?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"ABC forjegerprøven".
Frøstrup: "Rådyr og rådyrjakt".

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold