5188 Rådyrjakt

Mål

Gi nye jegere innføring i rådyrjakt, teoretisk og praktisk.

Målgruppe

Unge førstegangsjegere.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innføring i rådyrjakt.

Stikkord

Våpen og ammmunisjon; hagle, rifle, kombi. Aktuelle hunderaser. Klær og utstyr. Kart og kompass. Jaktmåter. Værforhold, spor. Dokumenter; våpenkort, jegeravgift/kort, jaktløyve, ettersøksavtale.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning. Video. Gruppearbeid.

Problemstillinger

Rifle eller hagle?Hund eller ikke hund?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Forberedelser til praktisk rådyrjakt.

Stikkord

Fremmøtested og tid. Jaktleder. Hva kan fèlles: Geit, bukk, kje. Gjennomgang av akt. jaktterreng. Poster, lagene, skytesektor. Bakgrunn. Ompostering ved los. Samlingssteder etter jakt. Kartgjennomgang. Avliving, utvomming, frakting. flåing og deling.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing. Overhead. Gruppearbeid

Problemstillinger

Identifikasjon; gjeit, bukk, kje, hjort. Når kan du forlate din post? Er stikking nødvendig? Hvordan gjøre dette?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk rådyrjakt.

Stikkord

Info om opplegget. Presentasjon av jaktleder, instruktører og deltakere. Tildeling av oppgaver, drivere og poster. Hva gjør du dersom hunden får los? Ved event. felling; Utvomming og transport. Samling på avtalt sted. Båltenning.

Arbeidsform og gjennomføring

Deling i små grupper: Instruktør + 1 til 2 elever.

Problemstillinger

Hvilken post var best? Hørte alle hundelosen? Hva ble sett? Hva betydde vind- og værforhold?

Litteratur/materiell for deltakerne

"ABC forjegerprøven".

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Frøstrup: "Rådyr og rådyrjakt".