5181 Riflekurs - begynner

Godkjent for 8–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om sikkerhet med bruk av kulevåpen på bane og jakt og tillpassing av våpen for den enkelte. Lære hvordan en finner best mulige stillinger for jegere/skyttere å avfyre sikre og gode skudd på bane og ikke minst under jakt, så vi får en så human jakt som mulig.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

For alle inntereserte jegere/skyttere men prioritert damer/ungdom opp til 26 år.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Gjennomgang av hvordan et kulevåpen er oppbygd/fungerer og sikkerhet

Stikkord:
Kulevåpen, sikkerhet, dominant øye, godkjent kaliber til jakt, jaktavtrekk/ trykkpunktavtrekk og kikkerter.

Arbeidsform:
Forelesing / praktiske oppgaver.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Opptreden på bane med kulevåpen og praktisk skyting

Stikkord:

 • Sikkerhet på standplass, sikkerhetsmerke.
 • Hvordan beres et våpen på standplass, hva er en standplassleder.
 • Innskyting, liggende stilling, sittende stilling.

Arbeidsform:
Lærer er til stede og forklarer og instruerer hver enkelt og i felleskap forskjellige metoder for å få en best mulig skytestilling

3. samling
TmL: 4
Tema:

 • Praktisk skyting og hvor viktig det er med å ha fokus / kosentrasjon om hvert enkelt skudd.
 • Psykologien rundt hvordan en skal fokusere for å avfyre gode skudd.
 • Evaluering,

Stikkord:

 • Stående stilling, løpende elg, fokus, psykologi, bevegelig mål.
 • Evaluering.
 • Diplomavsluttning med sosialt samver.

Arbeidsform:

 • Lærer er til stede og instruerer hver enkelt og i felleskap. 30 min teori om hvor viktig psykologien er rundt skyting.
 • Evaluering av kurset med utdeling av diplom.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Kopier av noe av NJFFs instruktørmateriell.

For lærer/instruktør:

Eget materiell som instruktør har tilgang på i jeger og fiskeforeningen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent rifleinstruktør i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltagere får muligheten til å komme med kommentarer (ros/ris) til oppleget for kurset/instruktøren. Hva kunne gjøres annerledes. Var det for mye eller for lite av noen tema