5181 Riflekurs - begynner

Mål:

Lære om sikkerhet med bruk av kulevåpen på bane og jakt og tillpassing av våpen for den enkelte. Lære hvordan en finner best mulige stillinger for jegere/skyttere å avfyre sikre og gode skudd på bane og ikke minst under jakt, så vi får en så human jakt som mulig.

Målgruppe:

For alle inntereserte jegere/skyttere men prioritert damer/ungdom opp til 26 år.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Gjennomgang av hvordan et kulevåpen er oppbygd/fungerer og sikkerhet

Stikkord:

Kulevåpen, sikkerhet, dominant øye, godkjent kaliber til jakt, jaktavtrekk/ trykkpunktavtrekk og kikkerter.

Arbeidsform:

Forelesing / praktiske oppgaver.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Opptreden på bane med kulevåpen og praktisk skyting

Stikkord:

Sikkerhet på standplass, sikkerhetsmerke. Hvordan beres et våpen på standplass, hva er en standplassleder. Innskyting, liggende stilling, sittende stilling.

Arbeidsform:

Lærer er til stede og forklarer og instruerer hver enkelt og i felleskap forskjellige metoder for å få en best mulig skytestilling

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praktisk skyting og hvor viktig det er med å ha fokus / kosentrasjon om hvert enkelt skudd. Psykologien rundt hvordan en skal fokusere for å avfyre gode skudd. Evaluering,

Stikkord:

Stående stilling, løpende elg, fokus, psykologi, bevegelig mål. Evaluering. Diplomavsluttning med sosialt samver.

Arbeidsform:

Lærer er til stede og instruerer hver enkelt og i felleskap. 30 min teori om hvor viktig psykologien er rundt skyting. Evaluering av kurset med utdeling av diplom.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kopier av noe av NJFFs instruktørmateriell.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent rifleinstruktør i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Eget materiell som instruktør har tilgang på i jeger og fiskeforeningen

Opplegg for evaluering:

Alle deltagere får muligheten til å komme med kommentarer (ros/ris) til oppleget for kurset/instruktøren. Hva kunne gjøres annerledes. Var det for mye eller for lite av noen tema