518 Førstestyrmann

Godkjent for 40–70 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.

Bidrar til følgende mål
F-11Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-2Utvikle ferdigheter innen orientering.
K-4Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.
K-5Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr.
S-3Ta ansvar i speidersammenheng.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er sjøspeidere. For å kunne ta kurset må man tilfredsstille kravene til "Annenstyrmannmerket".

 

Innhold

Deltagerne skal

 • Være med som annenstyrmann i båter som brukes i speiderarbeidet i minst en sommersesong.
 • Ha ansvar for navigeringen på minst fem overnattingsturer i løpet av denne tiden.
 • Ha deltatt i alle arbeidene ombord som en skipper bør kunne.
 • Vise at han/hun vet hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr.
 • Ha godt kjennskap til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i en led merkes på kartet.
 • Vise at han/hun kjenner betydningen av bestikkhold i kartet.
 • Vise at han/hun kjenner til misvisning og deviasjon. Finne retninger ved hjelp av et kompass, og bruk sjøkart sammen med kompasset. Ta ut en kurs og rett den for misvisning og deviasjon, og vise at han/hun kan styre denne kursen. Bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer.
 • Bestemme posisjonen ved krysspeiling etter heimingsmetoden.
 • Vise at han/hun kjenner de forskjellige detaljer som er avmerket i sjøkartet for fyr, lykter sektorer og lysbøyer og at han/hun kan bruke disse under nattseilas.
 • Gjør rede for bestemmelsene om lanterneføring for maskindrevne fartøyer, seilfartøyer og småbåter. Legge vekt på at han/hun har god kjennskap til synlighet, lysvinkler og plassering av lanterner om bord i båter med lengde under 20 meter. Lære om bruk av lanterner og ankerkule for fartøyer til ankers.
 • Gjøre rede for manøvrerings- og tåkesignaler. Vise at han/hun kjenner forholdsreglene ved seilas i tåke.
 • Vise at han/hun kjenner de viktigste bestemmelsene som gjelder for lystbåter i lover og forskrifter. Lære om straffe- og erstatningsansvar ved bruk av båt, og finne ut hvilke forsikringer det kan være aktuelt å tegne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Teorien tilsvarer båtførersertifikat. Ressurs er NSF hefte for førstestyrmenn.

 

Organisering og arbeidsmåter

Kurset er en blanding av teori og praksis

 

Krav til lærer/instruktør

Instruktører må være erfarne sjøspeidere. 

Avsluttende prøve/eksamen

Alle delmål må være oppnådd for å få tildelt merket. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.