5176 Haglemerket - intro hagleskyting

Mål:

Deltakerne skal kjenne grunnleggende regler for sikker våpenhåndtering
Deltakerne skal kjenne prinsippene for anlegg, sikte- og svingteknikk
Deltakerne skal kjenne teknikker for, og ha praktisert avstandsbedømmelse
Deltakerne skal gjennom testskyting erfare effekten av avstand og trangboringsgrad på ulike avstander
Deltakerne har gjennomført praktisk skyting, minimum 75 skudd, på bevegelige mål under veiledning

Målgruppe:

Nye jegere/hagleskyttere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 8 timer
Det er ingen kunnskapstest på dette kurset
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurset å opperere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset
Den praktiske delen av programmet krever tilgang til skytebane

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Våpenhåndtering/sikkerhet
Anlegg, sikte- og svingteknikk
Avstandsbedømming

Stikkord:

Standplass, delt/brukket våpen, nedspenning
Tilpassing av våpen, sving- og avtrekksteknikk, foranhold
Metodikk, feilkilder, betydning for human jakt

Arbeidsform:Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Testskyting avstand og trangboring
Praktisk skyting bevegelige mål med veiledning

Stikkord:

Ulike avstander, ulik ammunisjon, dekningsgrad, spredningsbilde
Foranhold, avtrekk, våpenføring

Arbeidsform: Praksis

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert instruktør for jegerprøven eller hagleskyting

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1: Instruktørmateriell hagle og jegerprøven, Figurskiver, preparater m.m
Samling 2: Instruktørmateriell hagle og jegerprøven