5176 Haglemerket - intro hagleskyting

Godkjent for 4–8 timer  |  4–15 deltakere  | 

Læringsmål

- Deltakerne skal kjenne grunnleggende regler for sikker våpenhåndtering
- Deltakerne skal kjenne prinsippene for anlegg, sikte- og svingteknikk
- Deltakerne skal kjenne teknikker for, og ha praktisert avstandsbedømmelse
- Deltakerne skal gjennom testskyting erfare effekten av avstand og trangboringsgrad på ulike avstander
- Deltakerne har gjennomført praktisk skyting, minimum 75 skudd, på bevegelige mål under veiledning

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye jegere/hagleskyttere

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

  • Våpenhåndtering/sikkerhet
  • Anlegg, sikte- og svingteknikk
  • Avstandsbedømming

Stikkord:

  • Standplass, delt/brukket våpen, nedspenning
  • Tilpassing av våpen, sving- og avtrekksteknikk, foranhold
  • Metodikk, feilkilder, betydning for human jakt

Arbeidsform:Teori og praksis


2. samling
TmL: 5
Tema:

  • Testskyting avstand og trangboring
  • Praktisk skyting bevegelige mål med veiledning

Stikkord:

  • Ulike avstander, ulik ammunisjon, dekningsgrad, spredningsbilde
  • Foranhold, avtrekk, våpenføring

Arbeidsform: Praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:
-Samling 1: Instruktørmateriell hagle og jegerprøven, Figurskiver, preparater mm.
- Samling 2: Instruktørmateriell hagle og jegerprøven

Den praktiske delen av programmet krever tilgang til skytebane.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Autorisert instruktør for jegerprøven eller hagleskyting

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttene prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen er oppdatert av NJFF per 1. januar 2023. 

Dette er et praktisk kurs og studieplanen kan ikke benyttes digitalt.