516 Nyttevekster: Bærkurs på tur

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Lære om spiselige og giftige bær og deres forvekslingsarter underveis på tur ute i turterreng. Lære botanisk språk om forskjellene mellom bær, frø, frukt, etc. Få erfaring med bærekraftig plukking av bær og hvordan man best ivaretar kvaliteten fram til kjøkkenet. Få en introduksjon om hvordan bærene kan brukes.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lælre om spiselige og giftige bær, og deres forvekslingsarter. Kurset krever ingen forkunnskaper

Innhold

Kurset bygges opp rundt det man finner på en tur i et godt bærterreng. Man lærer grunnleggende botanisk språk og hvordan man beskriver likheter og forskjeller mellom bærene.

Dette er tenkt som et enkelt kurs som også passer folk som ikke er så vant med å ferdes i naturen. Særlig bringebær og markjordbær i bynære strøk er egnet. Så kan man gå litt lenger inn i byskogen for å finne blåbær. Senere i sesongen kan man finne rognebær, svarthyll og aronia.

En litt mer omfattende tur er å lete etter tyttebær og krekling.

Underveis skal man se hvordan planter kan plukkes bærekraftig og tas med videre hjem. Man vil også få tips om hvor og hvordan man leter etter gode områder for sanking av spiselige planter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

De to gratisbrosjyrene Nyttevekster for begynnere (også på engelsk) og Lag mat med nyttevekster passer bra som materiell på kurset. De kan bestilles gratis for medlemmer av NSNF på soppognyttevekster.no/produkter, klikk på kategori Brosjyrer.

Ønsker man å gi tips om litteratur, er dette den mest aktuelle tittelen som passer til kurset:
Den lille boken om bær (Torkelsen/Karlsen)
Boken kan kjøpes i NSNFs nettbutikk.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset skal gjennomføres som en godt planlagt tur i godt bærterreng. Kursleder må ha gjort forarbeid for å sikre at man finner et OK utvalg av relevante planter. Det er en fordel om man kan vise fram de aktuelle bærene som man kommer til å finne på turen denne dagen.

Ved heldagskurs kan man gjerne avslutte med et enkelt måltid i skogen. Det kan være å steke pannekaker med bær, røre ferske bær og ha på godt brød eller servere med medbragt vaniljesaus.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha god kunnskap om bær og helst være nyttevekstkyndig eller ha tilsvarende kunnskap.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen