515 Aktivisering av familiehunden

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære hvordan man kan aktivisere og motivere familiehunden i hverdagen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for hundeeiere med hunder i alle aldere, og som ønsker å lære mer om aktivisering av hunden i hverdagen.Kurset er for "familiehunden/hverdagshunden", dvs ikke konkurranserettet. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Innlæring av enkle søksøvelser, hvordan lære inn triks, og hvordan gjøre den daglige turen til en mer aktiv tur med enkle aktiviseringsøvelser. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Leke og godbit. Klikker kan brukes hvis behov

Organisering og arbeidsmåter

Et praktisk kurs med felles felles visning av øvelsene + individuell oppfølging tilpasses hver enkelt ekvipasje

Krav til lærer/instruktør

Minimum trinn 1 instruktør, samt god forkunnskap i øvelsene. Klubben må godkjenne instruktørens kunnskaper innen feltet før oppstart.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.